Bijgewerkt: 20 juni 2024

Koopovereenkomst getekend van het bouwproject Ziederij in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-04-2020

Het College B en W van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen, dat kringloopwinkel De Boemerang wordt verplaatst en Carel's Cafetaria mag op de locatie Ziederij blijven:

'Geachte raad,

Op 5 juni 2018 heeft u de Startnotitie Maalderij 4-8 vastgesteld. Onderdeel hiervan is de verplaatsing van Carel's Cafetaria en kringloopwinkel De Boemerang zodat ruimte vrij komt voor de bouw van 52 koopwoningen op de locatie Bovenkerkerweg 9-21 en Maalderij 8. Graag informeren wij u dat wij op 21 april 2020 hebben besloten tot het aangaan van een koopovereenkomst, die de verplaatsing van  kringloopwinkel De Boemerang mogelijk maakt. De gesprekken om te komen tot verplaatsing van Carel's Cafetaria hebben uiteindelijk niet geleid tot overeenstemming. De ontwikkelaar heeft daarom een plan gemaakt, waarin de cafetaria wordt ingepast in de nieuwe woonbuurt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het braakliggend terrein op de hoek van de Handweg-Noorddammerlaan op 12 januari 2018 de locatie van het bouwproject Ziederij


De ontwikkelaar blijft daarmee voldoen aan de randvoorwaarde uit de startnotitie dat tenminste 10% van de grondgebonden gezinswoningen in het middeldure segment wordt gebouwd. Alvorens gestart kan worden met de bouw van de woningen, dient de bouw van de nieuwe Kringloopwinkel te zijn afgerond, de anterieure overeenkomst te zijn gesloten en de ruimtelijke procedure (bestemmingsplanprocedure) te zijn doorlopen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.