Bijgewerkt: 9 december 2022

Koppers Netherlands in Uithoorn gaat 1 juli 2014 dicht

Nieuws -> Uithoorn

Bron: Nieuwe Meerbode / Wikipedia / Amstelveenweb
05-12-2013

Uithoorn - Op de week 47-2013 ontvingen de werknemers van het teerdestillatie bedrijf Koppers Netherlands B.V. een brief, waarin hun werd medegedeeld, dat het bedrijf per 1 juli 2014 wordt gesloten- meldt de lokale krant de Nieuwe Meerbode.

In deze brief staat onder andere: "Op maandag 18 november 2013 is bekendgemaakt, dat het bestuur van Koppers Netherlands een adviesaanvraag heeft ingediend bij de Ondernemingsraad. Het betreft het voornemen om de productie van steenkoolteer- en aardolieproducten bij de fabriek in Uithoorn, per 1 juli 2014 stop te zetten.

Uit respect voor het adviesrecht van de Ondernemingsraad meenden wij op dat moment, dat het niet gepast was om de reden van dit voorgenomen besluit met het personeel te delen, terwijl de Ondernemingsraad nog bezig is met het bestuderen van de details. In de dagen na de aankondiging is ons duidelijk geworden, dat onze goede bedoeling niet als zodanig overgekomen is.

Aan de ene kant zijn wij nog steeds van mening, dat het belangrijk is het adviesproces in de juiste volgorde te doorlopen en dat het de taak van de Ondernemingsraad is zich te verdiepen in de achtergrondinformatie die zij ontvangen hebben om tot een gedegen advies te komen. Aan de andere kant hebben we de afgelopen week naar jullie geluisterd en leggen wij jullie graag uit hoe wij tot dit voorgenomen besluit zijn gekomen.


Grotere kaart weergeven Molenlaan 30, in Uithoorn, waar Koppers Netherlands is gevestigd

De afgelopen twee jaar is de winstgevendheid van Koppers European Operations enorm afgenomen. De aluminium industrie in Europa en Amerika, ons belangrijkste afzetgebied voor pek, heeft te kampen met weinig vraag en lage prijzen. Dit drukt automatisch op de vraag naar en de prijs van onze eigen producten.

Dit geldt met name voor Europa, onze grootste afzetmarkt. De huidige winstgevendheid in combinatie met de onwaarschijnlijkheid, dat de markt binnenkort weer opleeft, rechtvaardigt het niet om kapitaalinvesteringen te doen in al onze fabrieken. Er kan geen winst behaald worden door middel van de marktprijzen.

De winst kan alleen weer op peil gebracht worden door het sluiten van een van onze fabrieken en de productie te concentreren, of te beperken tot de overige twee fabrieken. Hierdoor dalen de bedrijfskosten en worden toekomstige kapitaaluitgaven aan één fabriek voor komen.

Hoewel Uithoorn een uitstekende ligging, dichtbij onze leveranciers en een aantal klanten, en een groot productaanbod heeft, is het de fabriek met de hoogste kosten per eenheid van al onze Europese fabrieken, zelfs als de faciliteit op haar top draait. De fabriek in Uithoorn heeft de laagste capaciteit, terwijl zij moet voldoen aan het strengste eisenpakket van al onze Europese fabrieken. Zelfs met de logistieke voordelen en het scala aan producten, dat Uithoorn produceert in ogenschouw genomen, is het een rationele en meer voor de hand liggende beslissing om de teerdestillatie in Uithoorn te beëindigen.' – aldus de directie van Koppers Uithoorn.


Grotere kaart weergeven Van de Amsteldijk-Noord zijn de grote tanks vol met chemische materiaal van Koppers goed zichtbaar

De Ondernemingsraad is bezig met het formuleren van een advies betreffende het voorgenomen besluit en er zal geen definitief besluit genomen worden, voordat wij dit advies ten volste in overweging genomen hebben. Na het nemen van het definitieve besluit, zullen jullie als medewerkers meer achtergrondinformatie over de besluitvorming ontvangen.

De teer distillatie-installaties in Uithoorn, Nederland heeft een jaarlijkse capaciteit van 140.000 ton ruwe teer is voorzien van alle moderne faciliteiten, waardoor productie van hoge kwaliteit pek en teer olie op klantspecificatie wordt geproduceerd. In 1992 werd het naftaleen fabriek uitgebreid met zowel technische als verfijnde graden. Daarnaast is er een natte bulk terminal in Amsterdam met een capaciteit van 30.000 ton. Het bedrijf werd overgenomen in maart 2010 van Cindu BV en Corus Staal BV met veel ervaring in de teerproductie, dat het bedrijf sinds 1923 produceert.

Chemische INDustrie Uithoorn

Cindu (Chemische INDustrie Uithoorn) is een chemische fabriek in Uithoorn. Deze fabriek is in 1922 opgericht als Nederlandsche Teer- en Asphaltindustrie op het terrein van een voormalige zwavelzuurfabriek van Ketjen die in 1916 werd gesloten. Het bedrijf, dat de naam Cindu Chemicals droeg, was voor 50% in handen van Corus en voor 50% van Cindu B.V. In 2003 werkten er 80 mensen en bedroeg de productie 130 kiloton. Op 1 maart 2010 kwam Cindu Chemicals in handen van het Amerikaanse chemiebedrijf Koppers Inc., een producent van onder meer carbon black.

Cindu fabriek is opgericht om steenkoolteer te verwerken tot een groot aantal producten. De steenkoolteer is afkomstig van de cokesfabrieken van Corus en wordt per binnenvaartschip, met de fraaie naam TTS 1, aangevoerd.

De teerproductie kent diverse milieu- en veiligheidsaspecten. Zo bevat de grondstof steenkoolteer tal van kankerverwekkende stoffen, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Ook kunnen er vluchtige stoffen ontstaan die aanleiding geven tot brand en/of explosie.

Daarnaast heeft de productie in het verleden aanleiding gegeven tot ernstige vervuiling van het grond- en oppervlaktewater en schadelijke emissies naar de atmosfeer. Cindu was één van de eerste Nederlandse bedrijven die de aandacht van de milieubeweging kregen. De actiegroep Cindroom ageerde met succes tegen de kwalijke uitstoot van de fabriek, die stonk en de was geelgekleurd. Sindsdien is er veel vooruitgang geboekt en werden er ook zuiveringsinstallaties gebouwd. Een van de recente rampen was een ontploffing op 8 juli 1992, toen drie doden waren te betreuren.

Op donderdagochtend 24 september 2009 om 10.30 uur heeft er een incident plaatsgevonden bij Neville Chemical Europe BV te Uithoorn, tijdens op het opwarmen van een tank is een olie/water mengsel gaan koken, daardoor is de stof ‘Xyleen’ vrijgekomen, deze stof is licht ontvlambaar en kan huid, ogen en luchtwegen irriteerden. De uitstroom is inmiddels gestopt waardoor het brandgevaar is geweken. De Amsteldijk is afgezet en de Xyleen die in de Amstel is gestoomd is met spuitschuim afgeschermd. Een van de laatste incidenten was in juni 2013, toen de teer lekte uit een leiding.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.