Bijgewerkt: 5 december 2022

Korte tijd worden rijstroken aan de A9 afgesloten

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijkswaterstaat
15-01-2020

Vanaf januari tot eind april 2020 verwijdert aannemer VEENIX bomen en struiken langs de A9 Badhoevedorp-Holendrecht (A9BAHO) in Amstelveen om ruimte te maken voor de verbreding en verdiepte aanleg. Om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te kunnen waarborgen, moeten op sommige locaties korte tijd rijstroken afgesloten worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Rijksweg A9 ter hoogte van Amstelveen met de St. Annakerk in de achtergrond en de tram- en fietsbrug aan het Zwarte Pad. Aan beide kanten van de Rijksweg worden bomen en struiken geruimd door aannemer VEENIX, om plaats te maken voor de grondbewerkingsmachines zodat de weg verbreed kan worden. De foto is op 8 december 2019 gemaakt


Consortium VEENIX voert de werkzaamheden grotendeels uit vanaf de gemeentelijke wegen om de verkeershinder op de A9 zoveel mogelijk te beperken. Enkele bomen moeten echter eerst vanaf de snelwegkant worden gesnoeid in verband met takken die over het geluidscherm hellen. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, voor zowel de weggebruikers als de werknemers, worden af en toe voor korte tijd rijstroken en/of de vluchtstrook afgesloten. Ondanks dat dit buiten de spitsuren om zal gebeuren, is het mogelijk dat er korte tijd enige verkeershinder kan ontstaan. Meer informatie verwijderen bomen en struiken in Amstelveen leest u hier.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.