Bijgewerkt: 25 juli 2024

Kostenstijging Noord/Zuidlijn 290 miljoen euro

Nieuws -> Amsterdam

Bron: Gemeente Amsterdam
14-03-2009

Het college van de gemeente Amsterdam heeft de rapportage van het vierde kwartaal 2008 van de Noord/Zuidlijn vastgesteld. Uit deze rapportage blijkt een kostenstijging van € 290 miljoen en een vertraging van de oplevering van de metro tot het najaar van 2017. Daarnaast zijn er een aantal extra risico’s geïdentificeerd.

Kosten

De financiële prognose laat opnieuw een kostenstijging zien. De nu geïdentificeerde kosten tellen op tot een totaal van € 320 miljoen. In de rapportage wordt daarbij een bandbreedte van € 30 miljoen naar boven en naar beneden gehanteerd. Tegenover de kosten staan zekere opbrengsten (uit Bon-Route middelen en middelen voor tunnelveiligheid) van in totaal € 52 miljoen. Naast deze zekere opbrengsten ziet het college nog voor ongeveer € 40 miljoen aan mogelijke opbrengsten.

Tram Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Sneltram station Amstelveen-Centrum


Het college kiest ervoor om bij de benodigde dekking aan de kostenkant de onderkant van de bandbreedte te nemen (€ 290 miljoen). Het college doet dit om zo alle partijen op scherp te zetten wat betreft kosten- en risicobeheersing. Aan de opbrengstenkant boekt het college alleen de zekere opbrengsten in. Hoewel er goede kansen zijn om de opbrengsten te verhogen kiest het college er voor om deze opbrengsten pas te boeken als ze zeker zijn.

Opbouw kosten

De kostenstijging is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de incidenten op de Vijzelgracht. Deels gaat het om directe kosten, zoals het herstellen van de diepwanden en het vergoeden van schade aan de panden. Daarnaast hebben de incidenten gezorgd voor gevolgkosten bij andere delen van het project. Zo zijn er bij Centraal Station vertragingen opgetreden naar aanleiding van de incidenten.

De hogere kosten worden verder veroorzaakt door hogere kosten voor spoortechniek en afbouw, een toename van VAT (voorbereiding, administratie en toezicht) –kosten en hogere ramingen voor het schadebureau.

Het voorzichtiger benaderen van het project heeft er tot slot voor gezorgd dat bepaalde bouwrisico’s op een andere, zwaardere manier worden gewogen. Ook dit zorgt voor hogere kosten. Deels voor de bouwrisico’s zelf en deels voor de te nemen beheersmaatregelen.

Tram Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het interieur van een sneltram/metro


Vertragingen

In de nieuwe prognose is op een andere manier naar de planning gekeken. De risico’s in de planning zijn nu ook meegerekend. Dit leidt ertoe dat er met een zekerheid van 85% zal worden opgeleverd in het najaar van 2017.

De start van het boren van de metrotunnels is vertraagd tot begin 2010. Eerder aanvangen met het boorproces kan niet omdat de stations bij Rokin en Vijzelgracht voor die tijd niet klaar zijn.

Risico’s

Uit de kwartaalrapportage blijken nu ook een aantal risico’s, die zich op dit moment nog niet laten kwantificeren.

Mogelijk moet er een brandwerende coating worden aangebracht in de tunnelbuizen. Dit kan een extra vertraging betekenen van ongeveer 9 maanden. De komende tijd wordt met de brandweer gekeken naar de noodzaak voor deze maatregel. Deze mogelijke vertraging is nog niet meegenomen in de ramingen.

Op dit moment is voor de aanlanding van de Noord/Zuidlijn op station Zuid voorzien in een enkel spoor. Dit leidt ertoe dat er minder mensen vervoerd kunnen worden dan gepland. Dit kan betekenen dat een scopewijziging vereist is die een keervoorziening op een andere locatie inhoudt. De technische implicaties en financiële risico’s zullen in de komende tijd worden uitgewerkt.

Noord/Zuidlijn?

De Noord/Zuidlijn is een metrolijn in aanleg in Amsterdam, waarvan de bouw in april 2003 begonnen is. De lijn zal lopen van Amsterdam Noord (Buikslotermeerplein), onder het centrum van Amsterdam door naar station Zuid.


Lees nog: Noord/Zuidlijn Amsterdam
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.