Bijgewerkt: 7 december 2021

Kruiskerkgemeente en Cardanus werken een jaar samen

Nieuws -> Cardanus

Bron: Stichting Cardanus
23-05-2011

Elsrijk, voorjaar 2010. Overzichtelijke informatie over het brede aanbod van de wijk bestaat niet. Het is onbekend bij wie je als burger terecht kunt. Als je iets wil weten, of melden moet je eerst op zoek naar een aanspreekpunt. Dat kan locaal zijn of stedelijk. Het is niet duidelijk bij wie je moet zijn.

Op 8 juni 2010 was er in Elsrijk een eerste overleg tussen, Cardanus, Vita en de Kruiskerkgemeente onder het motto “De luiken open”. Na deze bijeenkomst werd duidelijk, dat Irma Vroegop, opbouwwerker van Stichting Cardanus het eerste aanspreekpunt bleek. De Kruiskerkgemeente wilde graag meer betekenen voor de samenleving, ook voor mensen die niet wekelijks in de kerk komen.

 Kruiskerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2004)

De Kruiskerk wordt ook wel de 'kerk met de duizend ramen' genoemd


In de wijk was behoefte aan kleine buurtfeesten. Op initiatief van het wijkplatform werden verschillende feesten in de wijk georganiseerd. Buurtbewoners en de Kruiskerkgemeente werden bij de organisatie betrokken en vrijwilligers werden gezocht voor de dag zelf. 12 september was het zover. Er waren 280 bezoekers aangemeld. De Kruiskerk bood ruimte voor het open podium.

Men had de mogelijkheid de toren te beklimmen en er werd een prijsvraag georganiseerd.  Vrijwilligers van de kerk traden op als gastheer en gastvrouw en gaven uitleg over het interieur van de kerk en pilaarschilderingen. Na afloop kon men terugkijken op een geslaagd buurtfeest. De organisatie liep goed, de activiteiten waren goed bezocht en het weer werkte mee. Ook na afloop was alles snel en netjes opgeruimd door de hulp van vele handen. De samenwerking was goed bevallen en smaakt naar meer.

In december lukte het de Kruiskerk niet om, via het adressenbestand van het wijkplatform, buurtbewoners naar de Kerstnachtdienst uit te nodigen. Daarvoor is er nog niet genoeg geregeld. Dus werden er in de buurt nog handmatig flyers rond gebracht.

In het voorjaar nodigden Cardanus en de Kruiskerkgemeente buurtbewoners op voor een wandeling door de natuur. 3 april was het zover: Een groepje wijkbewoners met een passie voor de natuur. Enkelen hebben zich ontwikkeld tot natuurgidsen en delen hun kennis door hun buurtgenoten te trakteren op een rondleiding in een park. Onder deze buurgenoten ook de predikant van de kruiskerk. Een kerk die haar luiken opent en de deelnemers heeft ontvangen met een kopje koffie.

Het volgende initiatief was het uitnodigen van buurtbewoners voor deelname aan te vormen teams voor de “Samenloop voor hoop”, ten bate van het KWF. De deelname van de buurt is nog erg beperkt.  De Kruiskerkgemeente en Cardanus hebben de handen ineen geslagen. Op 9 juni vindt een eerste netwerkbijeenkomst plaats onder het motto  ‘Maak de parels van de wijk zichtbaar voor iedereen’ . 

Veel mensen en organisaties zoals het wijkteam Wonen, Welzijn en Zorg zijn actief  in de wijk zonder, dat men dit van elkaar weten én dat kan anders. Het doel van deze eerste bijeenkomst is dan ook om kennis met elkaar te maken, elkaar te informeren over de activiteiten in de wijk, te onderzoeken hoe we elkaar makkelijker kunnen vinden en hoe we meer bewoners kunnen bereiken? Een jaar samenwerking is een feit. Samenwerken en naar elkaar doorverwijzen in het belang van het sociaal leven in de wijk Elsrijk te versterken. Op donderdag 9 juni 2011 van 16.00 – 17.30 uur bent u in de Kruiskerk van harte welkom om uw activiteit (of idee) voor de wijk met anderen te delen. Meldt u aan bij Irma Vroegop. Adres: Kruiskerk Van der Veerelaan 30A, 1181 RBAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.