Bijgewerkt: 18 mei 2024

Kwaliteitsverbetering van de sociale huurvoorraad in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-11-2016

In Amstelveen zijn na 2022 geen sociale huurwoningen meer met energie label E, F of G. Al deze woningen worden naar een gemiddeld C-niveau getrokken. Dit is een van de uitkomsten van de prestatieafspraken tussen de gemeente, woningcorporatie Eigen Haard en de Bewonersraad. Het gaat in totaal om circa 3.500 woningen. Daarnaast zullen de drie partijen gezamenlijk scheefwonen aanpakken, wijkgerichte verbeteringen doorvoeren voor krachtige wijken en de aanpak van woonfraude intensiveren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen


Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen: “De afgelopen tijd ben ik samen met mijn collega Peter Bot (BBA) wethouder Duurzaamheid intensief in gesprek geweest met Eigen Haard en de Bewonersraad. De uitkomst hiervan is een verbetering van de sociale huurvoorraad voor onze inwoners. Zeker op het gebied van verduurzaming viel nog een wereld te winnen. Het kon niet zo zijn, dat Amstelveners na 2022 nog steeds in een woning met enkel glas leven. Het is een goede zaak, dat Eigen Haard dit nu gaat aanpakken.”

Voor de eerste twee jaar worden nader te bepalen projecten geselecteerd, waar op korte termijn met de verduurzaming gestart zal worden. Hiertoe behoren in ieder geval de complexen aan de van Heuven Goedhartlaan. Daarnaast worden er renovaties uitgevoerd bij verschillende complexen in de wijken Keizer Karelpark en Groenelaan. Voor de doorstroming van middeninkomens wordt door liberalisatie het vrije sector huursegment vergroot.

De woningen in dit segment worden bij voorrang toegewezen aan Amstelveense huurders die een sociale huurwoning achterlaten. Alleen in wijken, waar meer dan 30% van de woningen uit sociale huurwoningen bestaan zal Eigen Haard woningen verkopen en liberaliseren. Eigen Haard kan verkoop vervolgens compenseren door woningen in de vrije sector te realiseren, waar in Amstelveen veel vraag naar is. De Bewonersraad Amstelveen benadrukte dat de verkoop van woningen alleen kan als de totale voorraad van Eigen Haard gelijk blijft. Verkoop van sociale huurwoningen zal met name plaatsvinden in wijken, waar het woningbezit lager is dan het gemiddelde woningbezit in Amstelveen. Huurders krijgen hierdoor de mogelijkheid eigen vermogen op te bouwen en hoeven zo niet levenslang huur te betalen.

Om er verder voor te zorgen, dat de sociale huurwoningen terecht komen bij de mensen die hier recht op hebben, wordt de gezamenlijke aanpak van “Actie Schijnwerper” geïntensiveerd. Eigen Haard zal in 2017 circa 2.500 woningen onder de loep nemen. Op basis daarvan kunnen in samenwerking met de gemeente bestandsvergelijkingen worden gemaakt om woonfraude op te sporen.

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de herziene Woningwet. De door de Raad vastgestelde Woonagenda 2015 – 2018 vormt het kader van de prestatieafspraken. Conform de Woningwet zijn prestatieafspraken een driepartijen overeenkomst. De Bewonersraad is een vereniging van bewonerscommissies en individuele huurders van Eigen Haard in Amstelveen en kent een formele positie in het maken van de prestatieafspraken. De nu gemaakte prestatieafspraken vormen het samenwerkingskader voor de komende vier jaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.