Bijgewerkt: 4 december 2022

Laagbouwwoningen aan Tulpenburg/Schulp

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-03-2011

De onderwijslocaties aan de Tulpenburg en Schulp (Burgemeester Haspelslaan 327) komen vrij voor herontwikkeling. Op deze locaties samen kunnen ongeveer 50 koopwoningen met tuin komen. Daarmee zijn gedachten uit de afgelopen jaren om hier ook flink wat appartementen te bouwen vervallen. Dit is opgenomen in de concept-Nota van Uitgangspunten (NvU) herontwikkeling Tulpenburg/Schulp die door het college van B en W op 22 maart 2011 is vrijgegeven voor participatie.

Wethouder Ruimtelijke Ordening John Levie (BBA): “Het college van B en W wil het groene karakter van de buurt zo veel mogelijk behouden. We kiezen voor kwaliteit. In dit geval voor ongeveer 50 woningen met tuin. Hiervan komen er circa 40 op de Tulpenburglocatie en maximaal 9 aan de Schulp. Dat past mooier in de omgeving dan appartementen, waar de afgelopen jaren aan gedacht werd voor deze plek.”

De woningen op de Tulpenburglocatie worden projectmatig ontwikkeld. Hiervoor selecteert de gemeente in 2012 een marktpartij. Op de Schulp komen kavels die de gemeente vermoedelijk in 2014 afzonderlijk gaat verkopen.

Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen in de periode van 31 maart tot en met 27 april 2011 reageren op de concept-NvU, waarin de uitgangspunten voor de herontwikkeling zijn opgenomen. Ook organiseert de gemeente een inloopavond in wijkcentrum ‘t Open Hof op woensdag 6 april 2011 van 19.30 tot 21.00 uur.  

Aanleiding voor de herontwikkeling is de voorgenomen verhuizing van het Amstelveen College aan Tulpenburg naar de locatie sportpark Sportlaan West en de nieuwbouw voor de 1e Montessorischool. Hierdoor komt de locatie aan de Burgemeester Haspelslaan 327 vrij.

De reacties komen in een Nota van Beantwoording die de gemeenteraad samen met de concept-NvU krijgt aangeboden. Naar verwachting besluit de gemeenteraad rond de zomer 2011 over de NvU. Later dit jaar start de bestemmingsplanprocedure.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.