Bijgewerkt: 26 november 2022

Laaggeletterdheid in de regio Amstelland aanpakken

Nieuws -> Informatief

Bron: Bibliotheek Amstelland
16-05-2014

Aanpak laaggeletterdheid, afspraak tussen meer dan 15 partijen

Laaggeletterdheid in de regio Amstelland. Onder deze noemer werd op 15 mei 2014 in Bibliotheek Stadsplein een ontbijtconferentie georganiseerd door de gemeenten in de regio Amstelland, de Bibliotheek Amstelland, Lions, de Vrijwilligerscentrale en Wereldbuur. Het doel van deze conferentie is om bestaande taalinitiatieven met elkaar te verbinden om de doelgroep laaggeletterden beter te bereiken.

Foto Amstelveen
(Foto Bibliotheek Amstelland - 2014)

Prof. dr. Maurice de Greef tijdens zijn presentatie


Meer dan 40 aanwezigen van 15 verschillende instellingen, bedrijven en partijen kwamen naar de bibliotheek om samen een volgende stap te kunnen zetten in het bestrijden van laaggeletterdheid. Na de introductie door Christine Kempkes, directeur van de Bibliotheek Amstelland, luisterden men aandachtig naar Prof. Dr. Maurice de Greef (Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Maastricht) die uitgebreid onderzoek heeft verricht naar de effecten van laaggeletterdheid in Nederland en wat bestrijding van laaggeletterdheid oplevert.

Na de presentatie zijn de deelnemers in vier groepen aan de slag gegaan om hun ervaringen te delen en speerpunten te benoemen voor de komende tijd. De opzet en de inhoud van de ontbijtconferentie werd door alle deelnemers zeer enthousiast en positief ontvangen. Besproken is onder andere, dat alleen door een gezamenlijke aanpak en een structurele samenwerking in de regio de laaggeletterdheid bestreden kan worden. De rol van de gemeenten hierbij is om een actief beleid te ontwikkelen in de aanpak van laaggeletterdheid en aan te sluiten bij het Actieplan Laaggeletterdheid van het Rijk.

De Bibliotheek Amstelland zet zich actief in om de zelfredzaamheid van de burgers te vergroten vanuit de kernfuncties lezen, leren en informeren en biedt een plek om laaggeletterden te bereiken. De Lions op hun beurt kunnen en willen een maatschappelijke bijdrage leveren en iedereen de kans geven om mee te doen in de maatschappij en de vrijwilligerscentrale Amstelland voert samen met de Stichting Wereldbuur diverse taalinitiatieven uit. Maar liefst 1,3 miljoen volwassenen tussen de 16 en 65 jaar in Nederland, zijn laaggeletterd. Dat is bijna één op de tien. Laaggeletterdheid betekent, dat iemand onvoldoende kan lezen, schrijven, of rekenen om ‘effectief te kunnen handelen in persoonlijke en maatschappelijke situaties en in situaties van studie en werk.’ Vaardigheden om bijvoorbeeld een digitaal formulier in te vullen, een brief van de gemeente te begrijpen of een bijsluiter bij de medicijnen te lezen, zijn onvoldoende.

Foto Amstelveen
(Foto Bibliotheek Amstelland - 2014)

Meer dan 40 aanwezigen van zo'n 20 verschillende instellingen, bedrijven en partijen kwamen naar de bibliotheek


Dit maakt laaggeletterden afhankelijk en onzeker, wat kan leiden tot een laag gevoel van eigenwaarde. Niet alleen anderstaligen kunnen laaggeletterd zijn. Integendeel: het merendeel van de 1,3 miljoen volwassen laaggeletterden is geboren en getogen in Nederland. Dat geldt eveneens voor de regio Amstelland.

De ontbijtconferentie krijgt later dit jaar een vervolg. Daar zal onder meer bekend worden gemaakt, wat er in de tussentijd concreet al gedaan is door alle partijen en welke conclusies daar uit getrokken kunnen worden voor de toekomst. Bij het ontbijt waren vertegenwoordigers aanwezig van: AanZet-Amstelveen, Bibliotheek, Bob, Combinatiefunctionaris Uithoorn, Conrado, DWI/Taal v/h Leven, Gemeente Amstelland, IVIO, Lions, ROCvA, St. Lezen en Schrijven, Vita, Vluchtelingenwerk, VoorleesExpres, vrijwilligerscentrale en Wereldbuur.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.