Bijgewerkt: 25 juni 2022

Laatste mogelijkheid uw steun te betuigen voor Basisinkomen

Nieuws -> Informatief

Bron: Henk C. Morel
30-12-2013

Tot 14 januari 2014 loopt namelijk nog het Europees Burgerinitiatief voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen. De bedoeling is door het verzamelen van 1.000.000 steunbetuigingen de Europese Commissie ertoe te brengen om alle lidstaten te laten onderzoeken, of invoering ervan een verbetering van de sociale zekerheid met zich mee brengt.

We komen nog veel steunbetuigingen te kort. Hierom deze oproep uw steunbetuiging te geven via http://sign.basicincome2013.eu/. Op de homepage van deze website is het mogelijk door aanklikken van de Nederlandse vlag (rechtsboven) op alle pagina’s meer informatie hierover in het Nederlands te krijgen. Dit kan ook via de website http://basisinkomen.nl/wp/.

basisinkomen Amstelveen
(Bron Basisinkomen.nl - 2013)

Tot 14 januari 2014 loopt namelijk nog het Europees Burgerinitiatief voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen


Een veel gehoorde kreet onder de tegenstanders van de invoering van een basisinkomen is, dat het Onvoorwaardelijk Basisinkomen onbetaalbaar is. Ze zijn bang, dat werkenden en vermogenden nog meer moeten gaan betalen in de vorm van belastingen. Ook dit is een typische onderbuik reactie niet gestaafd op enige feiten al is de gedachte wel begrijpelijk, want overheden, met Nederland voorop, staan immers altijd klaar met het opleggen van nieuwe, of verzwaren van bestaande belastingen in allerlei vormen. Daarom is de gedachte, dat de invoering van een basisinkomen vast ook wel op een dergelijke wijze zal moeten worden bekostigd begrijpelijk, maar desalniettemin fout.

Wat men vaak vergeet is, dat we nu al betalen voor allerlei uitkeringen. Denk aan WW, Bijstand, AOW, Wajong en noem ze allemaal maar op. Dat geld zijn we er dus nu al aan kwijt. Deze uitkeringen zijn echter aan allerlei voorwaarden en regels onderhevig die gecontroleerd moeten worden en de regels gehandhaafd. Om dat te doen is, een waar legertje ambtenaren nodig en dat, niet de uitkeringen zelf maakt het onbetaalbaar.

morel Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Henk Morel, oprichter van de Stichting Uiterton


Het basisinkomen is dankzij haar eenvoud vrij van bureaucratie en regelgeving, immers iedereen heeft er recht op en dus valt er niet mee te frauderen, wat op z’n beurt handhaving weer overbodig maakt. De kans is daarom groot, dat met de invoering van een basisinkomen we juist minder gaan betalen, omdat het merendeel van de instanties op de schop kan.

Uiteraard willen wij voorstanders van het basisinkomen hier niet over één nacht ijs gaan en zeker weten, dat wat we zeggen klopt. Daarom maken we ons sterk voor een onafhankelijk onderzoek naar het basisinkomen en alle facetten die daar bij horen. Om dat voor elkaar te krijgen is het zaak het onderwerp “basisinkomen” op de Europese politieke agenda te krijgen en dit kunnen wij met z’n allen bewerkstelligen door de petitie die speciaal daarvoor in het leven is geroepen te tekenen.

Hiervoor hebben we nog tot 14 januari 2014 en om dit voor elkaar te krijgen is uw steun hard nodig. Of u nu voor, of tegen het basisinkomen bent, in mijn beleving  kan niemand er tegen zijn voor eens en altijd uitgezocht te krijgen wat de effecten - positief en negatief - zijn van het basisinkomen. Laat de effecten van het Onvoorwaardelijk Basisinkomen in Europa onderzoeken http://sign.basicincome2013.eu/

Voor meer inlichtingen:

Ondergetekende Henk C. Morel, Amstelveen, telefoon 06-4965 6644, henk.morel@uiterton.nl of: voorzitter Vereniging OBI Onvoorwaardelijk Basisinkomen, dhr. Adriaan Planken,  voorzitter@2basisinkomen.nl

Met dank voor de aandacht!

Henk Morel

Lees meer over het thema op de website: Basisinkomen voor DummiesAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.