Bijgewerkt: 16 juni 2024

Lager inkomen: vaker kinderen met overgewicht

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
07-08-2013

Ongeveer 15 procent van de jongeren (2 tot 25 jaar) kampt met overgewicht. Toch vinden bijna alle jongeren, dat ze in goede gezondheid verkeren. Jongeren in huishoudens met een lager inkomen hebben vaker overgewicht en gaan vaker naar de huisarts dan jongeren in de hoogste inkomensgroep – meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Meer overgewicht in lage inkomensklasse

In 2010/2012 had 15 procent van de kinderen en jongeren tussen 2 en 25 jaar overgewicht. Bij 3 procent was sprake van ernstig overgewicht. Naarmate het inkomen in het huishouden lager is, neemt het aandeel met overgewicht toe.

overgewicht Amstelveen
(Bron CBS - 2013)

(Ernstig) overgewicht onder jongeren (2 tot 25 jaar) naar inkomensgroep 2010/2012


Zo heeft 19 procent van de jongeren in een huishouden in de laagste inkomensgroep overgewicht, tegenover 11 procent van de 2- tot 25-jarigen in de hoogste inkomensgroep. Ernstig overgewicht komt onder jongeren in de laagste inkomensklasse drie keer zo vaak voor als onder leeftijdsgenoten in de hoogste inkomensklasse.

Van de jongeren (0 tot 25 jaar) beoordeelt 93 procent hun gezondheid als goed, of zeer goed. Jongeren in huishoudens met een lager inkomen geven iets minder dikwijls aan een goede gezondheid te hebben dan jongeren uit huishoudens met een hoog inkomen.

Twee op de drie jongeren hebben ten minste eenmaal de huisarts bezocht in het voorgaande jaar. Onder jongeren in de laagste inkomensgroep ligt dit aandeel iets hoger (69 procent) dan in de hoogste inkomensgroep (64 procent).

Daarentegen is iets minder dan 80 procent van de jongeren in de laagste inkomensgroep de afgelopen 12 maanden bij de tandarts geweest, tegenover ruim 86 procent in de hoogste inkomensgroep. Ook de fysiotherapeut wordt door jongeren uit de hoogste inkomensgroep wat vaker bezocht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.