Bijgewerkt: 20 juni 2024

Lange wachttijden op de casemanager bij dementie in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-12-2015

Herbert Raat, wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen.

'Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 21 april van 2015 stelde het college van B en W de Dementie-aanpak Amstelveen 2015-2018 vast. Een van de speerpunten in deze aanpak is de borging van het casemanagement dementie*, zodat dit beschikbaar is en blijft voor de inwoners van Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg


Snelle inzet van het casemanagement dementie in de vorm van gespecialiseerde casemanagers die zowel de maatschappelijke/wmo-kant als de zorgtechnische kanten van de de-mentiezorg kennen is voor onze inwoners van groot belang. Inmiddels krijg ik signalen, dat een aantal inwoners enkele weken heeft moeten wachten op de inzet van een casemanager. Daarom heb ik de wachtlijsten laten onderzoeken.

Er staan op dit moment 8 wachtenden op de lijst, met een wachttijd variërend van minimaal 4 dagen tot maximaal 29 dagen en een gemiddelde van 13,38 dagen, een kleine twee weken dus. Van deze 8 wachtenden is van 4 aanvragers (aangevraagd op 3 november, 4 november, 6 november en 23 oktober) de verwachting, dat het een Wmo-indicatie wordt, in twee gevallen is er al een indicatie vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en in twee gevallen wordt het een indicatie op basis van de Zvw, of Wet langdurige zorg.

Momenteel onderzoek ik, of we de wachttijden kunnen verkorten. Dit doe ik samen met betrokken partijen, waaronder de Ketenzorg Dementie en zorgverzekeraar/zorgkantoor Z&Z. Daarnaast hebben we gemerkt, dat de communicatie met inwoners die deze ondersteuning nodig hebben verbetering behoeft. Dit om onnodige onrust te voorkomen. Dit zal ik bespreekbaar maken. Over de uitkomsten bericht ik u in januari.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat Wethouder Zorg

 

CC: Ketenzorg Dementie en Zorgverzekeraar/ zorgkantoor (Z&Z)

* Het casemanagement dementie geeft op professionele wijze informatie en advies en begeleiden een cliënt met dementie en de eventuele partner/mantelzorgers.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.