Bijgewerkt: 21 maart 2023

Laurens Ivens (SP) wethouder van de gemeente Amsterdam is opgestapt

Nieuws -> Amsterdam

Bron: Gemeente Amsterdam
05-07-2021

Laurens Ivens (SP) wethouder van de gemeente Amsterdam heeft maandag 5 juli 2021 zijn ontslag aangeboden aan de Amsterdamse gemeenteraad. Hij legt in een brief uit dat hij grensoverschrijdende opmerkingen heeft gemaakt in de richting van vrouwelijke medewerkers. Daarmee heeft hij naar eigen zeggen gehandeld in strijd met de richtlijnen voor integer bestuur.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2018)

Laurens Ivens (SP) wethouder Bouwen en Wonen van de gemeente Amsterdam


Burgemeester Halsema legt in een eigen brief uit wanneer zij voor het eerst hoorde van het grensoverschrijdende gedrag en welke stappen zij vervolgens heeft genomen. De burgemeester schrijft ook dat de gemeentelijke organisatie lessen moet trekken uit de kwestie. De gemeentesecretaris gaat daarmee aan de slag.

Burgemeester Femke Halsema: 'In 2019 kwam er bij de gemeentesecretaris een signaal binnen over ongewenste e-mails aan een ambtenaar, verstuurd door de wethouder. Naar aanleiding daarvan is hij door de gemeentesecretaris gewezen op de ongepastheid van dat mailverkeer en het effect van zijn gedrag. Separaat bereikte mij in 2019 een signaal over mogelijk ongewenst gedrag, waar ik de wethouder op heb aangesproken. In het najaar van 2020 kwamen er vijf signalen over ongewenst gedrag van de wethouder binnen bij de Centrale Vertrouwenspersoon van het Bureau Integriteit.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2018)

Femke Halsema burgemeester van Amsterdam en voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland


Daarvan heeft de gemeentesecretaris mij op de hoogte gebracht en dat was voor ons aanleiding om twee externe deskundigen te vragen om onafhankelijk van elkaar de signalen te duiden. Het was op dat moment niet mogelijk om een formeel onderzoek te starten en hoor en wederhoor te plegen, omdat daar formele meldingen voor nodig zijn die er toen niet waren. Op basis van die duiding heb ik heb samen met de gemeentesecretaris gesprekken gevoerd met de wethouder en zijn er afspraken gemaakt, onder andere over zijn omgang met medewerkers waardoor herhaling van zijn gedrag moest worden voorkomen.

De gemaakte afspraken zijn gedeeld met de betreffende medewerkers. Begin 2021 hebben vervolgens vier medewerkers een formele melding gedaan, deels overlappend met de eerdere signalen. Naar aanleiding daarvan heb ik de opdracht gegeven om een onafhankelijk, extern onderzoek te laten doen. Dat onderzoek vond plaats van 5 maart tot 18 juni jl.

In zijn brief geeft Laurens Ivens aan wat de aard was van het ongewenste gedrag met het patroon als verzwarende factor. Zijn beschrijving sluit aan bij de conclusies van het onderzoek. Hij geeft aan dat hij er inmiddels zeer van doordrongen is dat zijn gedrag ongepast en onwenselijk was.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.