Bijgewerkt: 29 februari 2024

Leden van de gemeenteraad van Amstelveen deelden kerstballen uit op de weekmarkt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-12-2022

10 leden van de gemeenteraad Amstelveen deelden op het Stadsplein van vrijdag 23 december 2022 in het Stadshart Amstelveense kerstballen uit aan de bezoekers van de weekmarkt. Met de actie wil de gemeenteraad zijn zichtbaarheid in de stad vergroten, op een laagdrempelige manier met inwoners in contact komen en natuurlijk iedereen fijne feestdagen wensen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2022)

Burgemeester Poppens met gemeenteraadsleden op het Stadsplein Amstelveen

Jaarthema participatie. Voor de gemeenteraad is 2023 het jaar van de participatie. Op verschillende manieren zal de raad volgend jaar inwoners uitnodigen om met hen in gesprek te gaan over de ontwikkelingen in de stad en hoe mensen daarbij betrokken willen worden. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Zij nemen beslissingen die voor inwoners van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, bestemmingsplannen of de hoogte van de belastingen. De gemeenteraad bestaat uit 37 raadsleden die afgelopen maart bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn gekozen als volksvertegenwoordigers van Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2022)

Burgemeester Tjapko Poppens overhandigt oud-burgemeester Jan van Zanen een 'Amstelveen' kerstbal op woensdag 21 december 2022

Kerstbal. De uitgedeelde rode kerstballen zijn uniek exemplaren met het logo van de gemeente. Ondanks de regen waardeerden bezoekers van het Stadshart de actie en vonden zij het leuk om met de raad en de burgemeester het gesprek aan te gaan en een klein presentje te krijgen. Heeft u nu al een suggestie? Neem dan contact met de gemeente via de website amstelveen.nl of via raadsgriffie@amstelveen.nl . Op de website zijn ook alle individuele contactgegevens van de gemeenteraadsleden te vinden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.