Bijgewerkt: 7 februari 2023

Leden van het college van B en W van Amstelveen in het buitenland in 2015

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-02-2015

Geachte dames en heren,

In de komende maanden nemen de leden van het college van B en W van Amstelveen deel aan reizen naar het buitenland. Het leek ons goed om u daarover te informeren.

Villa El Salvador

In de periode 14 tot en met 20 februari 2015 verblijft de burgemeester, samen wethouder Brandes (PvdA) en een ambtelijke delegatie, in partnerstad Villa El Salvador. Doel van het bezoek is om het afgeronde project ter verbetering van het afvalmanagement te evalueren en twee nieuwe projectvoorstellen uit te werken. Dit betreft een voorstel voor een nieuw afvalproject in het teken van compostering en een voorstel voor een jongerenproject. Hiertoe zal Amstelveen samen met Villa El Salvador en haar Spaanse partnerstad, Santa Coloma de Gramenet, een subsidieaanvraag indienen bij het Europese programma Erasmus+. Het voorgestelde project heeft tot doel om innovatieve manieren te ontwikkelen - en uit te proberen - om jongerenparticipatie in de drie steden te vergroten en daarover internationaal ervaringen uit te wisselen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2004)

Straatbeeld in Villa el Salvador, Peru in 2004


De jongeren zelf spelen hierbij een centrale en actieve rol. In het kader van de regionale samenwerking (amsterdam inbusiness) worden regelmatig investeringslanden bezocht onder leiding van een regionale bestuurder. Aan het begin van het jaar worden door de wethouders van de economische zaken van de deelnemende gemeenten (Amsterdam, Amstelveen, Haarlemmermeer en Almere) vastgesteld, welke bestuurder wordt aangewezen om als delegatieleider op te treden. Voor de hierna volgende reizen is afgesproken, dat Amstelveen de lead zal nemen.

India

Een delegatie van de Amsterdamse regio brengt van 21 t/m 29 maart 2015 een werkbezoek aan India. Burgemeester Van 't Veld gaat op verzoek van burgemeester Van der Laan mee namens de Amsterdamse regio om deze delegatie mede te leiden. Het betreft een reis, waarbij drie steden worden aangedaan om zoveel mogelijk rendement te behalen. Tijdens deze reis zal, naast bedrijfsbezoeken en bezoeken aan relevante (culturele) instellingen, nadrukkelijk aandacht zijn voor de grote groep expats uit India die in Amstelveen wonen. Daarnaast is er speciaal evenement samen met het Cobra Museum. Er zal een schilderij van Appel worden onthuld die de samenwerking symboliseert tussen het Cobra en het museum in Mumbai.

De samenwerking tussen beide musea trekt de aandacht van de internationale pers. Een mooi initiatief, dat zijn uitstraling zal krijgen naar Amstelveen. In Mumbai zal ook een gesprek plaatsvinden met de Europese commissie om hen te betrekken bij de verdere uitwerking van een eventuele stedenband met Mumbai naar aanleiding van de wens van de gemeenteraad. Een stedenband die waardevol kan zijn voor de grote Indiase expatgemeenschap in Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2014)

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen


Japan

Een delegatie van de Amsterdamse regio brengt van 7 tot en met 14 november 2015 een werkbezoek aan Japan. Delegatieleiders zijn burgemeester Van der Laan en burgemeester Van 't Veld. Tevens zal de loco burgemeester van Amsterdam deelnemen. Deze missie heeft een brede insteek. Naast investeringsseminars en bedrijfsbezoeken zal er ook aandacht zijn voor culturele samenwerking en projecten van de Amsterdam Economie Board.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Het kantoorgebouw van LG Electronics Benelux Sales aan de Krijgsman 1 in Amstelveen


Zuid Korea

Wethouder Veeningen zal een delegatie leiden naar Zuid Korea van 22 tot en met 24 april 2015. Doel is om bestaande investeerders te bezoeken en nieuwe bedrijven te overtuigen om naar deze regio te komen. Zoals bekend heeft Amstelveen relatief veel Koreaanse bedrijven, zoals LG en de Korea Exchange Bank. Ook het aantal Koreaanse expats groeit gestaag in Amstelveen.

Taiwan

Wethouder Veeningen zal een delegatie leiden naar Taiwan in september 2015. Doel is om bestaande investeerders te bezoeken en nieuwe bedrijven te overtuigen om naar deze regio te komen. Tevens zal een investeringsseminar worden georganiseerd.

Partnerreis Amsterdam Marketing

Jaarlijks organiseert Amsterdam Marketing voor haar leden een netwerkreis, onder leiding van burgemeester van der Laan. Stichting Amsterdam Marketing is de citymarketing organisatie van Metropool Amsterdam. De ambitie is om de regio Amsterdam op de kaart te zetten als één van de vijf meest aantrekkelijke metropolen van Europa voor bewoners, bezoekers en bedrijven. De leden die het werk mogelijk maken zijn zowel publieke als private partijen, waar Amstelveen onderdeel van uitmaakt. De jaarlijkse netwerkreis kent steeds een andere bestemming en een ander thema. Binnen het thema biedt het programma voldoende aanknopingspunten om het aantrekkelijk te maken voor de diversiteit aan leden om deel te nemen. Deelnemers zijn de burgemeesters, wethouders Economische Zaken en managementleden vanuit het bedrijfsleven en instellingen.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, mr. R.J.T. Schurink, de burgemeester, mevrouw drs. M.M. van ’t VeldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.