Bijgewerkt: 8 december 2022

Leefbaarheid iets achteruit in Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveens Weekblad / Rijksoverheid
07-08-2011

De leefbaarheid van wijken en buurten en hoe die zich ontwikkelt, staat onverminderd hoog op de beleidsagenda. Dat is ook niet vreemd, omdat de leefbaarheid van de woonomgeving aangeeft, hoe bewoners hun directe leefomgeving ervaren.

Leefbaarheid gaat over hoe mensen de samenstelling van de bevolking in hun buurt waarderen, over hoe veilig men de buurt vindt, over hoeveel overlast en hinder men ervaart, over de kwaliteit van de woningvoorraad, over voorzieningen in de buurt en over de kwaliteit van de publieke ruimte. Kortom, onderwerpen die de meeste mensen na aan het hart liggen.

De leefbaarheid in Amstelveen is de afgelopen jaren licht achteruit gegaan. Dat blijkt uit het rapport 'Leefbaarheid in Balans' (pdf. 87 pag.), dat afgelopen weekeinde is gepresenteerd en dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Toch scoort Amstelveen gemiddeld zeer goed.

Amstelveen is een van gemeenten rond Amsterdam, waar de leefbaarheid zich volgens het rapport de afgelopen jaren (2008-2010) ongunstig heeft ontwikkeld. 'Dat lijkt vooral te maken te hebben met de economische recessie, niet zozeer door een toename van de werkloosheid, maar vooral door een afname van de midden- en hogere inkomensgroepen in die regio,' zo staat in het rapport te lezen. Behalve Amstelveen noemt het rapport ook Haarlemmermeer, Zaanstad, Almere en Diemen.


Grotere kaart weergeven Amstelveen

Uit de verder in het rapport gepresenteerde tabellen en grafieken valt bovenstaande conclusie overigens moeilijk af te leiden. Als er voor Amstelveen al sprake is van verslechtering, dan kan het niet veel zijn. ' Het is dan ook allerminst kommer en kwel in Amstelveen. Integendeel, de meeste wijken halen op de 'Leefbaarometer' scores van 'positief' of 'zeer positief'. Uilenstede/Kronenburg moet het dan wel doen met 'matig positief', maar het Buitengebied-Noord scoort zelfs 'uiterst positief'.

In het rapport is per wijk de leefbaarheid vergeleken met het landelijke gemiddelde, op basis van het oordeel van bewoners. Zelfs op het punt sociale samenhang scoren de meeste Amstelveense wijken boven het landelijke gemiddelde. Alleen Uilenstede zit daar ruim onder en in mindere mate Middenhoven, Westwijk-Oost en het Oude Dorp/Bovenkerk.

Met de aanblik van de openbare ruimte is het in heel Amstelveen dik voor elkaar, behalve op de bedrijventerreinen Legmeer en Bovenkerk. Ook met veiligheid scoren de meeste Amstelveense wijken ruimschoots boven het landelijk gemiddelde. Alleen Uilenstede scoort flink lager en Waardhuizen zit er een fractie onder.

Voorzieningen kunnen soms beter, vooral in het Oude Dorp, Bovenkerk en Westwijk-Oost. Voor het buitengebied geldt dat eveneens, maar dat hoort bij de aard van dat gebied. Opvallend is wel een negatief oordeel over de woningvoorraad voor vrijwel alle Amstelveense wijken.

Landelijke conclusie

Landelijk bezien is de gemiddelde leefbaarheid tussen 2008 en 2010 iets achteruitgegaan. Het betreft een vermindering die achter de komma moet worden gezocht, maar het betekent ten opzichte van de voorgaande periode (2006 -2008) wel een duidelijk minder positieve trend.

De vermindering van de leefbaarheid moet vooral worden gezocht in d e gebieden die in 2008 nog een ‘uiterst positieve’ leefbaarheid hadden. Een deel daarvan scoort nog steeds ‘uiterst positief’ ,- maar iets minder - en een deel is terechtgekomen in de klasse ‘zeer positief’. Gebieden die in 2008 nog een negatieve leefbaarheid hadden, zijn er in de afgelopen periode het meest op vooruitgegaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.