Bijgewerkt: 2 maart 2024

Leerlingen van middelbaar onderwijs moeten vrijwilligerswerk doen

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
17-10-2010

Wetsvoorstel Maatschappelijke stage naar de Tweede Kamer

Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft het wetsvoorstel Maatschappelijke Stage deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit wetsvoorstel staat dat alle leerlingen die vanaf schooljaar 2011/2012 voortgezet onderwijs volgen een maatschappelijke stage moeten lopen.

Zorgvuldige invoering

Om te komen tot een zorgvuldige en verantwoorde invoering van de Maatschappelijke Stage (MaS) is in 2008-2009 gestart met 20 pilots. Hieraan hebben de afgelopen jaren in totaal 60.000 scholieren meegedaan verspreid over het hele land. De deelnemende scholieren hebben een maatschappelijke stage van minimaal 30 uur per jaar gelopen.

De pilots waren een groot succes. Ook buiten de pilotscholen is er volop maatschappelijke stage gelopen. Inmiddels is 99% van alle scholen in het voortgezet onderwijs aan de slag met maatschappelijke stage. In het afgelopen schooljaar liepen ruim 260.000 leerlingen een maatschappelijke stage, goed voor zo'n 7.079.699 aantal uur.

Mede op grond van de ervaringen uit de praktijk, wordt het aantal uren dat leerlingen MaS lopen in het wetsvoorstel vastgesteld op minimaal 30 uur voor alle schooltypen (praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo). Dit sluit ook aan bij het advies van de Raad van State, dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd waarin werd geadviseerd om het aantal uren Mas naar beneden bij te stellen.

Enthousiasme

Minister Van Bijsterveldt is verheugd dat de maatschappelijke stage nu zo dicht bij de daadwerkelijke realisatie is. “Het enthousiasme voor de maatschappelijke stage is groot. Dat wil ik vasthouden. Met de maatschappelijke stage hebben we goud in handen, maar ik wil wel dat het op een verantwoorde manier wordt ingevoerd. Met 30 uur is de maatschappelijke stage voor alle betrokken partijen haalbaar en realistisch, dat hebben de pilots laten zien,” aldus Van Bijsterveldt.

Ondanks de noodzakelijke bezuinigingen hecht dit kabinet grote waarde aan de invoering van de maatschappelijke stage in het curriculum. Hiervoor blijft jaarlijks €55 miljoen beschikbaar voor de scholen.

Leereffecten

Met de maatschappelijke stage maken scholieren kennis met vrijwilligerswerk en leveren een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Onderzoeken laten zien dat leerlingen die stage gelopen hebben meer zelfvertrouwen hebben, meer respect voor anderen creëren en zich bewuster zijn van hun omgeving. Tevens leert de Mas hen zich te ontwikkelen tot actieve burgers.

Alle gemeenten ontvangen van het ministerie van OCW en van VWS via het gemeentefonds geld voor de maatschappelijke makelaarsfunctie, waardoor leerlingen worden geholpen bij het vinden van een maatschappelijke stageplek. In 2010 en 2011 is hiervoor jaarlijks 20 miljoen euro beschikbaar.

Maatschappelijke stage?

De maatschappelijke stage houdt in, dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Dat is goed voor anderen en voor hun persoonlijke ontwikkeling. Veel scholen hebben maatschappelijke stage al opgenomen in het onderwijsprogramma.

Vrijwilligerswerk

Dit vindt vooral plaats in de non-profitsector: bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. Soms buiten een georganiseerd verband, bijvoorbeeld door boodschappen te doen voor een oude buurvrouw of een gezin te helpen dat tijdelijk hulp nodig heeft. Bedrijven kunnen ook een rol spelen. Denk aan maatschappelijk betrokken ondernemen.

De school voert de regie

De school is verantwoordelijk voor de invoering van de maatschappelijke stage voor haar leerlingen. Voorbereiding en evaluatie liggen in handen van de school. Ook bepaalt de school wat wel, of niet geschikt is als maatschappelijke stage. De school kent haar leerlingen immers het beste. Samen met de leerlingen maakt de school goede afspraken over de uitvoering van de maatschappelijke stage, onder andere over de begeleiding.

Ruimte voor initiatief scholen en leerlingen

Een leerling is gemotiveerder als de maatschappelijke stage aansluit bij zijn interesses. De maatschappelijke stage levert dan ook meer op. Daarom is het stimuleren van eigen initiatief belangrijk. Na een goede uitleg weten leerlingen vaak al waar ze graag hun maatschappelijke stage willen lopen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.