Bijgewerkt: 28 november 2022

Let op! Parkeerbeleid in Stadshart en Elsrijk wordt gewijzigd!

Nieuws -> Stadshart

Bron: Werkgroep Bezoekersparkeren Amstelveen
25-02-2013

Woont u in één van deze gebieden, dan is dit voor u van belang.

Geachte bewoner, bewoonster,

Graag vragen wij uw aandacht voor een wijziging in het parkeerbeleid voor uw bezoek.De gemeente Amstelveen heeft in juni 2012 een nieuw parkeerbeleid vastgesteld. De grootste verandering voor u als bewoner is, dat uw auto voortaan alleen nog maar geparkeerd mag worden, als het kenteken digitaal is geregistreerd en aangemeld. Deze manier van parkeren is inmiddels bijna overal van kracht.

Dit geldt nog niet voor uw bezoek, dat met de auto bij u wil parkeren. U gebruikt daarvoor nog de oude kartonnen draaischijf. De gemeente wil deze schijf afschaffen en een systeem introduceren, waarbij uw bezoek ook op kenteken parkeert. In de toekomst moet de auto van uw bezoek dus ook digitaal geregistreerd en aangemeld worden.

De gemeente heeft hiervoor de keuze uit twee systemen. Inmiddels heeft het College van B en W een keuze gemaakt en voorgelegd aan de Gemeenteraad. Zij moet hierover een besluit nemen.

enquete Amstelveen
(Screenshot Amstelveenweb.com - 2013)

Online enquête van de Werkgroep Bezoekersparkeren Amstelveen


Het kan zijn, dat het systeem, dat door de gemeente is gekozen, niet uw voorkeur heeft en dat u eigenlijk vindt, dat het andere systeem, of een combinatie ervan ingesteld moet worden. Daarom is het van belang te weten, welk systeem voor u als bewoners de voorkeur heeft. De Werkgroep Bezoekersparkeren, samengesteld uit bewoners uit vergunninggebieden, heeft hiervoor een enquête gemaakt.  Aan de hand van deze enquête kunt u aangeven wat u wilt.

Uiteraard is het zaak om zoveel mogelijk ingevulde enquêtes te verzamelen. Alleen dan kunnen wij de gemeente goed overtuigen van wat u als bewoner wenst. Het is uw wijk, uw straat! Alleen u bepaalt! Daarom is invullen van de enquête belangrijk.

Maar het is ook belangrijk, dat uw buurtbewoners dat doen. Omdat wij maar over 600 e-mailadressen beschikken van de ca. 4.000 huishoudens, vragen wij u om deze brief en enquête ook onder minimaal 3 buurtbewoners te verspreiden en te vragen, of zij deze in willen vullen. Verzoek of ook zij willen verspreiden. Alleen op deze manier komen er voldoende enquêtes en kunt u voorkomen, dat de gemeente een systeem invoert, dat u niet wenst.

enquete Amstelveen
(Screenshot Amstelveenweb.com - 2013)

De eerste vraag van de online enquête van de Werkgroep Bezoekersparkeren Amstelveen


Het invullen van de enquête kost weinig tijd en is zo samengesteld, dat u niet over de systemen hoeft na te denken. U moet de enquête wel volledig invullen én u mag slechts één antwoord geven. Anders is het resultaat niet bruikbaar. Uiteraard zullen wij uw gegevens vertrouwelijk behandelen.

U kunt de enquête online vinden op http://www.wijkplatformsamstelveen.nl/stadshart  of op http://bit.ly/XSBGNO  . Voor de verspreiding kunt u deze e-mail aan uw buurtbewoners doorsturen, of de enquête uitprinten en overhandigen. Deze is als bijlage bijgevoegd. Wij hebben al veel werk verzet, u maakt de laatste slag. Wij hopen, dat u meedoet en de enquête verspreidt.

Met vriendelijke groet, Werkgroep Bezoekersparkeren, e-mail: parkerenamstelveen@gmail.comAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.