Bijgewerkt: 3 juli 2022

Lezersreactie: 'Balansventilatie Bovenkerk-Zuid in orde'

Nieuws -> Informatief

Bron: Inger Rees
06-07-2009

In reactie op het artikel 'Balansventilatie Bovenkerk-Zuid in orde' van 16 december 2008, zou ik het volgende willen toevoegen:

Bovenkerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Een nieuwe flat in aanbouw in Bovenkerk-Zuid april 2008


Het Bouwbesluit stelt alleen minimale eisen aan de capaciteit van het ventilatiesysteem. Kwaliteitseisen m.b.t. comfort (geluid, tocht), onderhoud en luchtkwaliteit zijn niet wettelijk geregeld. Het voldoen aan het Bouwbesluit blijkt bovendien niets te zeggen over ontwerp- en installatiefouten en ook geen garantie te bieden dat bewoners geen gezondheidsrisico's lopen door dit systeem. Door bij klachten alleen te controleren of balansventilaties aan het Bouwbesluit voldoen, laten corporaties, ontwikkelaars en/of gemeenten bewoners dus feitelijk in de steek.

Balansventilatie is een onvoldoende uitgeteste technologie; nog steeds is er geen gedegen onderzoek gedaan naar de oorzaken van de ziekmakende effecten van dit ventilatiesysteem. Aannemelijk is dat gezondheidsklachten kunnen ontstaan door een ondeugdelijke aanleg en gebrek aan onderhoud. Deze kunnen leiden tot bovenmatige geluidsproductie en onvoldoende luchtverversing.

Beide zijn ziekmakend. Aanleg en onderhoud blijken echter geen sluitende verklaring te bieden voor de gezondheidsrisico's van balansventilatie. Vermoed wordt dat de werking van de filters (chemische processen in de vervuiling in filters onder invloed van omgevingslucht) en de turbulentie die het systeem veroorzaakt (opdwarrelende stofdeeltjes) eveneens een rol spelen. Hier is geen onderzoek naar gedaan.

Een goed functioneren van dit ventilatiesysteem kan nog steeds niet gegarandeerd worden. Onduidelijk blijft of balansventilatie standaard voldoende comfort en een gezond binnenklimaat biedt en of aan randvoorwaarden wordt voldaan als kwaliteitsbewaking en, niet onbelangrijk, betrokkenheid van consumenten. Onbegrijpelijk dat een dergelijk kwetsbaar systeem zo grootschalig op de markt is/wordt gebracht en dat de overheid niet ingrijpt!

Inger ReesAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.