Bijgewerkt: 5 maart 2024

Lezing over Doggerland bij de Vereniging Historisch Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Historisch Amstelveen
04-12-2022

Op zaterdag 10 december 2022 geeft Luc Amkreutz, conservator van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden bijzonder hoogleraar Public Archaeology bij de Faculteit Archeologie, Universiteit Leiden, een lezing over Doggerland bij de Vereniging Historisch Amstelveen. In 2021 hield het RMO een tentoonstelling over Doggerland, die door Luc was samengesteld.

Tijdstip: 11.00 – 12.00 uur. Locatie: Orion 19A, 1188 BZ Amstelveen (verenigingscentrum Vereniging Historisch Amstelveen). Organisatie: AWN (vereniging voor vrijwilligers in de archeologie, afdeling Amsterdam en omstreken). Website: http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/amsterdam/ Toegang: voor leden van de VHA en de AWN is de toegang gratis, van niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.Determineren vondstmateriaal. Wij hebben Luc Amkreutz bereid gevonden (prehistorisch) vondstmateriaal te determineren. Na de lezing over Doggerland is het mogelijk tussen 12.00 uur en 13.00 uur meegebrachte vondsten voor te leggen aan Luc.

Wat is Doggerland? Voor onze kust ligt een immense verdwenen wereld: Doggerland. Daar waar nu de Noordzee is, was in de afgelopen miljoen jaar meestal land: een weids rivierdal met de voorlopers van rivieren als de Rijn, Maas en Theems. Vroege mensachtigen bezochten dit gebied al bijna een miljoen jaar geleden en in de ijstijden was het een uitgestrekte steppe, met kuddes mammoeten, paarden en rendieren. Het was het ook de leefomgeving van onze naaste verwant, de Neanderthaler. Na de laatste ijstijd ontdekte de moderne mens dit gebied. Het was er goed toeven in een weelderige omgeving met bossen en waterrijke moerassen. Maar het water bleef stijgen en 8.000 jaar geleden verdween Doggerland onder zee.

Studiedag. De lezing over Doggerland is onderdeel van de jaarlijkse studiedag van de afdeling Amsterdam en omstreken van de AWN. Het programma van de dag is als volgt: 10.00 uur: inloop. 10.30 uur: terugblik activiteiten 2022 en vooruitblik 2023 AWN, afdeling Amsterdam en omstreken.11.00 uur: lezing Luc Amkreutz over Doggerland. 12.00 uur: pauze met koffie, thee, sap en kerststol en de mogelijkheid om vondsten te laten determineren (prehistorie) door Luc Amkreutz. 13.00 uur: korte lezing Ben Naardin over conische objecten. 13.30 uur: korte lezing Wim ‘t Hart over grondonderzoek m.b.v. radar. 14.00 uur: korte lezing Paul Hoogers conflictarcheologie Eerste Wereldoorlog. 14.30 uur: borrel en napraten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.