Bijgewerkt: 2 augustus 2021

Lezing over het 'mysterie' rondom de Dode Zee-rollen

Nieuws -> Kerk

Bron: Protestants Amstelveen
06-03-2013

De Dode-Zee-rollen, een mysterie ontrafeld 14 maart en 4 april 2013, 20.00 uur in de Kruiskerk Amstelveen

Op donderdag 14 maart en 4 april 2013vindt er in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a, om 20.00 uur een lezing plaats over het ‘mysterie’ rondom de Dode Zee-rollen. De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom.

Sinds de eerste rollen gevonden werden in 1947 heeft het ‘mysterie’ van de Dode Zee tot de verbeelding gesproken. Er is heel wat onzin verkondigd over de Dode Zee-rollen. Toch vormen ze een van de belangrijkste archeologische ontdekkingen van de vorige eeuw. En ze hebben daadwerkelijk onze kennis over de Bijbel en de Bijbelse tijd vergroot.

psalm Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2013)

De Psalmen rol 11Q5, is een van de 972 Dode Zee rollen. De handschriften in grot 11, waartoe de 11QP serie behoort, werden ontdekt in 1956. De grot bevatte 6 rollen met Psalmen, waarvan 11QP de grootste is. Deze rol dateert uit ongeveer 30- 50 jaar na Christus en is geschreven op perkament


In de eerste lezing op 14 maart wordt vooral de archeologische kant belicht  door prof. dr. Zangenberg, hoogleraar uitleg van het Nieuwe Testament aan de Universiteit Leiden. In tweede lezing op 4 april, staat de inhoud van de rollen centraal. Dr. Rieuwerd Buitenwerf gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op een studie naar het Vroege Jodendom verzorgt deze tweede lezing .

Prof. dr. Jürgen Zangenberg is hoogleraar uitleg van het Nieuwe Testament aan de Universiteit Leiden, en leidt als archeoloog belangrijke opgravingen in Palestina. Hij heeft onder meer publicaties verzorgd over de Samaritanen, over archeologie en het Nieuwe Testament, en over de rollen van Qumran.

Dr. Rieuwerd Buitenwerf werkt als Bijbelwetenschapper bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Hij promoveerde aan de Universiteit Leiden op een studie naar het Vroege Jodendom. Zijn verhaal gaat over de betekenis van Qumran voor de Bijbel. Wat voor boeken zijn er gevonden in Qumran, en wat hebben we eraan voor de uitleg van de Bijbel?

Dode Zee-rollen?

De Dode Zee-rollen omvatten een collectie handschriften van meer dan 900 documenten, inclusief ruim 200 handschriften van de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach (het Oude Testament). Ze werden ontdekt tussen 1947 en 1956 in elf grotten in de buurt van de nederzetting van Qumran, een plaats aan de noordwestkust van de Dode Zee, ongeveer 12 kilometer ten zuiden van Jericho.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.