Bijgewerkt: 18 mei 2024

Licht herstel van de kantorenmarkt regio

Nieuws -> Regio

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
05-01-2006

De gefrustreerde kantorenmarkt in deze regio vertoonde vorig jaar tekenen van een licht herstel en de verwachting is dat dit in 2006 op bescheiden schaal zal doorzetten.

Dit schrijven de vastgoedspecialisten van Van Gooi Elburg in de jaarlijkse 'Kantorenvisie', die gisteren voor '2006 verscheen. De lokale kantorenmarkt (scoort gemiddeld in de regio. Percentueel ligt het aanbod zelfs wat lager dan het regionale gemiddelde.

Van Gooi Elburg schat de voorraad in Amstelveen per 1 januari dit jaar 595.158 vierkante meter. Het aanbod bedraagt per die datum 98.615 vierkante meter (16,6 procent). Van het aanbod is 77.905 vierkante meter direct beschikbaar.

Enkele belangrijke conclusies uit het rapport 'Kantorenvisie 2006' zijn:

- licht herstel waarneembaar kantorenmarkt regio Amsterdam, - over de gehele linie daling van vraaghuurprijzen, stijging van de opname met 24 % tot 397.000 m² in 2005, -stijging van het totale aanbod met 11 % tot 1.415.000 m² in 2005, leegstand onveranderd op circa 914.000 m², - daling van de bruto aanvangsrendementen door gering aanbod van goed verhuurde en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsgebouwen.

Verwachtingen voor 2006 zijn:

-herstel zal doorzetten, zij het op kleine/ geringe schaal,
- er zullen meer verplaatsingen plaatshebben,

- vraaghuurprijzen zullen stabiliseren, - aanhoudende vraag in de beleggingsmarkt,

- gering aanbod kwalitatief goede gebouwen.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.