Bijgewerkt: 21 maart 2023

Lijst nevenfuncties raadsleden wordt beperkt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
02-02-2006

De aanbevelingen die worden geformuleerd om conflicterende belangen voor lokale bestuurders in nevenfuncties te voorkomen, kennen een zogenoemde 'negatieve lijst' van instellingen waarvoor bestuurders niet meer actief kunnen zijn.


Op deze lijst staan onder meer instellingen als de bibliotheek, de kunstuitleen, de schouwburg, poppodium P60, de volksuniversiteit, de muziekschool ('cultuurstrip'), maar ook de Stichting Welzijn Ouderen (SWO), Cardanus, de woningcorporaties en, voor de toekomst, de lokale zorgaanbieders.

Voor een aantal geldt dat er mogelijk haken en ogen kunnen zitten aan de nevenfunctie. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het bestuurslidmaatschap van de VVD'er Petra Kirch-Voors van het Poppentheater en de BBA'ers Bert Voogel, die actief is voor een wijkplatform, en Harry Pijnenborg, bestuurslid van de voetbalvereniging Martinus.

De gemeente Amstelveen kent op dit moment de regel dat de wethouders en de burgemeester eventuele inkomsten uit zogenoemde 'ambtshalve nevenfuncties' in de gemeentekas moeten storten.

Dit omdat hun functie geacht wordt een hoofdfunctie te zijn met een normaal salaris en dat het niet nodig is dat zij uit de bijbanen die uit hun wethouderschap voortvloeien, nog inkomsten krijgen. Voor raadsleden geldt dat niet, omdat het raadslidmaatschap geen hoofdfunctie is.

Voor de bezoldiging van bestuursfuncties en nevenwerkzaamheden, voor zover niet verboden in wet of gemeentelijke regels, die geen relatie hebben met het wethouderschap of burgemeesterschap geldt de stortingsvoorwaarde niet. Wel staat er in de gedragscode een bepaling dat deze functies niet zo'n omvang mogen hebben dat de hoofdfunctie daaronder te lijden heeft.

Overigens geldt voor de Amstelveense wethouders dat hun nevenfuncties alle ambtshalve zijn (zoals de ROA) en geen bezoldiging kennen. Privé hebben ze geen bezoldigde nevenfuncties. Alleen burgemeester J. van Zanen heeft een nevenfuncties die niets met zijn ambt van doen heeft. Hij is (onbetaald) landelijk voorzitter van de VVD.

Minister Remkes (BZK) houdt een, gewijzigde, grens van 18.000 inwoners aan waarboven wethouders hun inkomsten uit nevenfuncties openbaar dienen te maken. Nieuw in Remkes' voorstel is dat wethouders en de burgemeester nu verplicht worden om nu ook de inkomsten die zij hebben uit functies, die niets te maken hebben met hun wethouders- of burgemeestersambt, openbaar te maken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.