Bijgewerkt: 22 september 2021

Lijsttrekkersdebat Ondernemersvereniging

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb.com
18-02-2006

Op 16 februari 2006 organiseerde de Ondernemersvereniging Amstelveen in het Zwitserleven gebouw een debat over brandende vraagstukken met betrekking tot Amstelveen. Het debat werd door commentator, columnist en redacteur Frits Barend (1947) geleid. Veel Amstelveense ondernemers, detaillisten en politici waren bij het debat aanwezig. Er werden diverse stellingen aan de lijsttrekkers van de diverse politieke partijen voorgelegd, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006.

Frits Barend in Amstelveen
(eigen collectie - 2006)

Frits Barend leidde het debat


Tijdens het debat vroeg Frits Barend de aanwezige Amstelveense politici, of ze er misschien een geheime agenda nahielden, in verband met de toekomstige gemeenteraadsverkiezingen. De heer Hans Bulsing (lijsttrekker van de VVD) gaf toe, dat hij met een aantal eventuele toekomstige coalitiepartners, geheime gesprekken voert. De basis van deze gesprekstof was het op 15 februari in het Amstelveens Weekblad verschenen artikel van de hand van redacteur Robbert Wortel.

Jonker en Drost
(eigen collectie - 2006)

Ben Jonker (CDA) en Gerben Drost PvdA


In dit  artikel schreef de redacteur, dat “De kans dat de huidige coalitie van CDA, PvdA, D66 en GroenLinks na de verkiezingen terugkeert lijkt minimaal. CDA, PvdA en de VVD hebben elkaar helemaal gevonden.”

Er werden per stelling vragen aan de dames en heren politici gesteld en het publiek kon met groene of rode papiertjes zwaaiend hun antwoord accepteren of juist verwerpen.

Één van de stellingen was:

“Het invoeren van een regime van 80 km/uur op het traject van de A9 dat door Amstelveen loopt biedt geen oplossing voor de leef- en bereikbaarheidsproblemen in Amstelveen”.

Rien Alink
(eigen collectie - 2006)

D66 wethouder Rien Alink hield een vurig debat


De stelling werd door de VVD en de CDA verworpen. GroenLinks en D66 vonden dat een 80 km/uur snelheidbeperking slechts een klein deel van de problemen van de Amstelveners die langs de A9 wonen, kan oplossen. Er zouden naast de snelheidsbeperking ook andere maatregelen moeten worden genomen, zoals kilometerheffing, goed openbaar vervoer en minder gevaarlijke transporten op de rijksweg A9.

Jacqueline Koops
(eigen collectie - 2006)

De listtrekker van de ChristenUnie: Jacqueline Koops


Een andere stelling:

“In Amstelveen is binnen de bebouwde gedeelte nog voldoende ruimte om tot 2015, 5.000 nieuwe woningen te realiseren. Amstelveen kan de mogelijkheden daarvoor zelf vinden en heeft de door de provincie Noord-Holland aangeboden hulp niet nodig. De Bovenkerkerpolder kan groen blijven”.

Bulsing Roos
(eigen collectie - 2006)

Hans Bulsing van VVD en Linda Roos van bbA


De plaatselijke VVD, CDA en PvdA vonden, dat bebouwing moet kunnen. GroenLinks, ChristenUnie en D66 waren die mening niet toegedaan. Zij willen de polder zo houden zoals het nu is: groen. Het meest duidelijke programma voor het behoud van de groene karakter van de Bovenkerkerpolder heeft GroenLinks: Het open, groene en agrarische karakter van de Bovenkerkerpolder wordt behouden door inzet op recreatief medegebruik van het gebied.”

Sander Mager
(eigen collectie - 2006)

GroenLinks lijsttrekker Sander Mager aan het woord


Een volgende stelling:

“Nu cultuur en bedrijfsleven elkaar steeds beter weten te vinden in allerlei samenwerkingsvormen, is er niet langer een rol voor de gemeente weggelegd bij het instandhouden en verbeteren van het culturele aanbod in Amstelveen”.

Groene stemmers
(eigen collectie - 2006)

De aanwezige ondernemers stemmen voor een stelling


Over deze stelling waren de reacties verdeeld, maar in grote lijnen steunde de meerderheid van de politici de gedachte, dat zonder de bemoeienis en financiële steun van de Gemeente Amstelveen (zie uitbreiding van popcentrum P60) op dit moment de tijd nog niet rijp is om het culturele aanbod van Amstelveen (musea, bibliotheek etc ) alleen door het bedrijfsleven te laten financieren en bepalen.


Over het feit of het debat succesvol was, lopen de meningen uiteen. In ieder geval maakten de aanwezige politici een verwarrende indruk. In plaats van eenheid te tonen, wat eigenlijk meer het belang van Amstelveen zou dienen, was iedereen bezig met het uitdragen van de eigen partijpolitiek. De strijd tussen de politieke partijen om de gemeenteraadsverkiezingen te winnen is losgebarsten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.