Bijgewerkt: 21 maart 2023

Lokale marketing van stad verbreden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
24-11-2005

Voor het ontwikkelen van promotiebeleid voor Amstelveen moet worden bezien of een relatie kan worden gelegd met sport, cultuur en onderwijs. Deze drie aspecten worden gezien als medebepalend voor de Amstelveense „quality of life."

Dit is het advies dat is geformuleerd na de eerste bijeenkomst van het Platform Ondernemend Amstelveen (POA), die eind mei werd gehouden en waarvan de notulen nu pas openbaar zijn gemaakt. Momenteel heeft citymarketing vooral een economische insteek.

Het verbreden van zogenoemd 'citymarketingbeleid' is op initiatief van een aantal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Amstelveen en van werkgevers en werknemers. Wethouder Th. Tiemessen (economische zaken, CDA) vroeg zich juist af of en zo ja in welke zin het citymarketingbeleid moet wordt uitgewerkt.

De heer J. Raadschelders van de Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties (VAD) vroeg aandacht voor sport, cultuur en onderwijs. „Het gaat bij Amstelveen als vestigingsplaats immers niet alleen om economische factoren maar ook om de aantrekkelijkheid van de stad als geheel."

De heer T. Koster van de Ondernemersvereniging Amstelveen pleitte ook voor het verbreden van citymarketingbeleid en zeker niet voor opschorten of stilzetten. ,,De door de gemeente geformuleerde doelstelling is te eng. Het lokale bedrijfsleven kan hiermee niet uit de voeten."
De heer D. Hulsebosch van het Platform Bedrijfsleven Amstelveen merkte op dat citymarketing meer is dan promotieactiviteiten.

„Marketing is breder en heeft bijvoorbeeld ook betrekking op het product 'Amstelveen'."
Vanuit de lokale financiële wereld is er druk om de sterke punten van Amstelveen beter te formuleren en uit te dragen. Daarnaast pleiten de bankiers voor een doelgroepbenadering: het buitenlandse en internationaal georiënteerde bedrijfsleven, de plaatselijke bedrijvigheid en het Stadshart.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.