Bijgewerkt: 21 februari 2024

Lokale overheid beperkt subsidies scoutingclubs

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
30-03-2006

Na een eerdere aanpassing eind 2003 heeft het college van B en W opnieuw besloten tot een aanpassing van de beleidsregels voor scouting in Amstelveen. Een en ander heeft vooral consequenties voor de subsidieverstrekking.

Indien de scoutingclubs, zeven in getal, zouden voldoen aan aangescherpte beleidsregels, zouden ze een dermate forse subsidieclaim kunnen indienen die bij lange na niet was begroot, terwijl de gemeente budgettaire neutraliteit nastreefde. Een van de nieuwe beleidsregels is een aanscherping van de voorwaarden voor het ledenbestand: 75 procent van de jeugdleden van 4 tot en met 18 jaar moet in Amstelveen woonachtig zijn.

Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan dan worden wél de huurlasten gesubsidieerd, maar niét andere huisvestingslasten. Er volgt dus geen compensatie meer voor gas, water, licht, OZB, DWR en brand- en vliegtuigverzekering. Soortgelijke instellingen als scouting krijgen deze kosten ook niet gecompenseerd.

De gemeente hecht aan een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor alle leeftijdsgroepen. „Ook scouting is daar een belangrijk onderdeel van," aldus een ambtelijke notitie. „Bij scouting gaat het om het deelnemen aan activiteiten in teamverband, een klassieke vorm van vrijetijdsbesteding onder jongeren.

De activiteiten van scouting hebben een licht educatief karakter en neemt daarmee een bijzondere positie in. Amstelveen vindt het daarom van belang om scouting te subsidiëren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.