Bijgewerkt: 1 oktober 2023

Lokale omroepen RTVA en AAN! zijn gefuseerd

Nieuws -> Informatief

Bron: RTVA
23-11-2022

De lokale omroepen RTVA en AAN! Amstelveen hebben op 23 november 2022 een intentieverklaring getekend, waarin zij aankondigen hun krachten te bundelen. De krachtenbundeling zal zichtbaar worden via een nieuwe naam: ‘1 Amstelveen’.

Doel is de journalistieke kwaliteit en actualiteit van nieuws- en informatievoorziening over Amstelveen en omstreken verder op te voeren en aansprekende programma’s te produceren voor de Amstelveense gemeenschap. 1 Amstelveen wordt een nieuw fris lokaal mediamerk dat gebruik gaat maken van de diverse mediaplatformen die deze tijd biedt. De belevingswereld van de Amstelvener staat centraal. Op het ogenblik wordt hard gewerkt aan de nieuwe vormgeving en website van 1 Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Nickelas Kok - 2022)

Peter de Groot (AAN!) en Peter le Cuivre (RTVA) tijdens de de ondertekening van de intentieverklaring op 23 november 2022

Intern zal het bestuur op een evenwichtige manier worden samengesteld met leden afkomstig van beide omroepen. Aan de twee PBO’s (Programma Bepalend Orgaan) is gevraagd met elkaar in contact te treden over de aanpassing van de samenstelling van dit wettelijke orgaan. Vooruitlopend op de formele fusie hebben beide stichtingen bij de gemeente samen een subsidieaanvraag ingediend voor 2023 (op basis van een gezamenlijke meerjarenbegroting 2023-2025).

Daarnaast wordt binnenkort ook een intentieverklaring getekend met NH Nieuws over uitwisseling van content tussen de beide (streek-)redacties en het periodiek voeren van journalistiek overleg. Tevens zal NH Nieuws facilitaire ondersteuning geven zoals het gebruik van technische middelen en scholing van vrijwilligers en stagiaires.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.