Bijgewerkt: 21 juli 2024

Loogman laat masker vallen

Nieuws -> Informatief

Bron: Beschermers Amstelland
03-09-2010

Eindelijk heeft Loogman dan toegegeven, dat hij in het afgelopen jaar gewoon bezig is geweest met het inrichten van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder.

Eerder wijzigde hij onder valse voorwendselen (‘zijn terrein bereikbaar maken om te kunnen sloten’) en zonder reactie van de gemeente Amstelveen het kavelpatroon op ingrijpende wijze. En dit voorjaar is hij, met kennelijke medewerking van de gemeente, begonnen met het opbrengen van grond.

Ook nu weer met een twijfelachtig voorwendsel (‘ophoging als maatregel van onderhoud’). Van de door VROM gestelde voorwaarde, dat de ophoging zich zou beperken tot maximaal 30 cm. bleek Loogman zich niets aan te trekken. Voor Beschermers Amstelland was dit voldoende reden om eind augustus het bestuur van de Provincie te vragen actie te ondernemen. Hetzij door het geven van een aanwijzing, hetzij door het nemen van een voorbereidingsbesluit.

Dit vooruitlopend op de uitkomst van de door Beschermers Amstelland en VROM aangespannen procedure bij de bestuursrechter tegen de door Amstelveen verstrekte bouwvergunningen. Eerder oordeelde de voorzieningenrechter al tweemaal in het voordeel van VROM en Beschermers Amstelland door de bouwvergunningen op te schorten. De uitkomst van de procedure bij de bestuursrechter zal nog wel enige tijd op zich laten wachten. De datum van de zitting moet nog worden vastgesteld.

De Minister van VROM heeft onlangs besloten om het eerder genomen voorbereidingsbesluit op rijksniveau niet te publiceren omdat de huidige minister het meer een taak vindt van de Provincie om in te grijpen tegen de aanlegwerkzaamheden. VROM is en blijft echter, net als Beschermers Amstelland, van mening dat de verleende bouwvergunningen in strijd zijn met provinciaal beleid en met het bestemmingsplan.

Om deze reden zet VROM, met Beschermers Amstelland, de rechtszaak tegen de verleende bouwvergunningen dan ook voort. De brief van Beschermers Amstelland aan Gedeputeerde Staten is te vinden op de website van Beschermers Amstelland www.beschermersamstelland.nl

Stichting Beschermers Amstelland heeft als doel het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch natuurgebied, waarin met respect voor landschap, natuur en cultuur kan worden geboerd en gerecreëerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.