Bijgewerkt: 21 september 2021

Loonverschil blijft afnemen tussen mannen en vrouwen

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
07-03-2014

Vrouwen tussen 25 en 30 jaar verdienen per uur meer dan mannen

Het verschil in bruto-uurloon tussen mannen en vrouwen bedroeg in 2012 bijna 18 procent. Dit betekent, dat voor elke euro die mannen verdienden vrouwen gemiddeld 82 eurocent kregen. Vrouwen van 25 tot 30 jaar kregen per uur juist iets meer dan mannen, maar vooral boven 40 jaar verdienden ze gemiddeld aanzienlijk minder – meldt het CBS.

Loonverschil blijft afnemen

Het loonverschil is berekend door het gemiddelde bruto-uurloon van alle vrouwen samen te vergelijken met het gemiddelde bruto-uurloon van alle mannen. Vrouwen zijn bezig aan een langzame maar aanhoudende inhaalslag. Het verschil in bruto-uurloon is afgenomen van 20 procent in 2008 tot bijna 18 procent in 2012.

uurloon Amstelveen
(Bron CBS - 2014)

Verschil in bruto-uurloon van mannen en vrouwen tussen 2008-2012


Tussen 20 en 30 jaar bestaat weinig verschil in bruto-uurloon tussen mannen en vrouwen. Voor 25- tot 30-jarigen lag het gemiddelde uurloon voor vrouwen in 2012 zelfs iets hoger dan voor mannen. Dit heeft ermee te maken dat vrouwen in die leeftijdsgroep vaker hoogopgeleid zijn dan mannen.

Bij 35 tot 40 jaar bedroeg het loonverschil tussen mannen en vrouwen 10 procent. Bij 40 tot 45 jaar liep dit op tot 17 procent en in de groep 50 tot 55 jaar was het verschil het grootst met 24 procent. Dit komt onder meer doordat vrouwen vaker hun carrière onderbreken, of minder uren gaan werken na de komst van kinderen. Onderbrekingen van de arbeidsmarktloopbaan en deeltijdwerk verkleinen de carrièrekansen van vrouwen met op langere termijn als resultaat een lager uurloon.

Grootste beloningsverschillen in financiële dienstverlening

In de bedrijfstak financiële dienstverlening was het verschil in bruto-uurloon het grootst. Het bedroeg in 2012 bijna 30 procent. In de bouwnijverheid was het verschil het kleinst met bijna 15 procent. Het verschil heeft onder meer te maken met de variatie in uurlonen binnen een bedrijfstak. Binnen de financiële dienstverlening lopen de uurlonen meer uiteen. Mannen zijn sterk vertegenwoordigd in hogere functies, terwijl vrouwen vaker in functies werken die lager ingeschaald zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.