Bijgewerkt: 21 maart 2023

Lucht moet zuiverder in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
12-09-2007

De Amstelveense lucht moet schoner. Amstelveners ademen momenteel langs sommige wegen teveel stikstofdioxide en fijnstof in. Uit onderzoek blijkt dat er bij ongewijzigd beleid in 2010 en 2015 nog steeds overschrijdingen zijn. De gemeente is daarom verplicht maatregelen te nemen.

Momenteel is er bij zestien wegen teveel fijnstof. Dat probleem lost zichzelf op door ontwikkeling van schonere voertuigen en het niet meer meetellen van zeezout. Zes wegen overschrijden de stikstofdioxidenorm en dat dreigt toe te nemen tot dertien in 2010 om daarna tot 2015 weer af te nemen tot zes.

In het Actieplan Luchtkwaliteit stelt het college als voornaamste maatregelen voor de verbetering van de doorstroming van het verkeer, groene golven voor bussen en vrachtverkeer, ongelijkvloerse kruisingen, toepassing van rotondes en het zodanig inrichten van wegen dat het verkeer gelijkmatig en relatief langzaam kan rijden op voorrangswegen.

Daarnaast wil het college onder meer een schoner eigen wagenpark, schoner openbaar vervoer, de ondersteuning van een aardgasvulpunt en meer groen. GroenLinks vindt de maatregelen niet ver genoeg gaan. „In Amstelveen overlijden jaarlijks honderd mensen te vroeg aan de gevolgen van luchtvervuiling," zegt GroenLinks-raadslid Albert Maarse.

„Het college brandt van ambitie als het gaat om sport, cultuur, groen en 'het op de kaart zetten van Amstelveen'. Maar als het gaat om de luchtkwaliteit die honderd Amstelveners per jaar fataal wordt, dan wordt er nauwelijks geld gereserveerd."

10-punten plan

1. onder geen beding een bovengrondse verbreding van de A9

2. een maximum snelheid van 80 km/uur op de A9

3. invoering van kilometerheffing; de vervuiler betaalt

4. meer en schoon openbaar vervoer; nieuw OV-knooppunt ter hoogte van Amstelveen Centrum

5. lightrailverbinding over het tracé Zuidtangent/A9

6. actief fietsbeleid; snelle en veilige fietsroutes

7. fietsenstallingen bij alle openbaar vervoersvoorzieningen

8. voor elke Amstelvener een boom langs drukke wegen

9. invoering van "groene" parkeerplaatsen met variabele tarieven

10. gedeeld autogebruik; meer aandacht voor autodatingAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.