Bijgewerkt: 3 december 2022

Luistersessie raadscommissie over De Bolder

Nieuws -> Gemeente

Bron: CDA-Amstelveen
22-01-2008

Op initiatief van de CDA fractie vindt woensdag 23 januari 2008 een gesprek plaats tussen de commissie Burgers en Samenleving en het Wijkplatform Groenelaan. Het onderwerp van deze ‘luistersessie’ is het toekomstig beheer van wijkcentrum ‘de Bolder’.

Volgens initiatiefneemster van de sessie, Marga van Herteryck, is het een kwestie van luisteren naar signalen uit de samenleving. “We krijgen veel berichten dat men zich zorgen maakt over de toekomst van De Bolder nu Cardanus (de welzijnsorganisatie in Amstelveen) zich terugtrekt uit De Bolder. De wethouder heeft reeds toegezegd te willen werken aan een nieuw professioneel beheer van dit wijkcentrum, en we willen actief luisteren naar de ideeën van het wijkplatform hierover.”

De Bolder Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het wijkcentrum De Bolder in Groenhof


Het wijkplatform Groenelaan deed eerder een concreet verzoek om in gesprek te gaan met de gemeenteraad, omdat het wil voorkomen dat het wijkcentrum een achteruitgang in activiteiten gaat vertonen en zo zijn buurtfunctie kwijtraakt. Het wijkplatform heeft een concrete lijst met activiteiten die het in de toekomst zou willen laten plaats vinden, uitgevoerd door een professionele beheerder. In de genoemde luistersessie zal deze lijst ondermeer onderwerp van gesprek zijn.

De insteek van het CDA zal gericht zijn op de beste ondersteuning van de aanwezige vrijwilligers. Van Herteryck “de Bolder is een bijzonder wijkcentrum vanwege de grote betrokkenheid van vrijwilligers. Het hoort bij het gedachtengoed van het CDA om de zelforganisaties te willen ondersteunen. Onze steun voor de Bolder past daar helemaal in.”

De bijeenkomst met het wijkplatform vindt plaats voorafgaand aan de raadscommissie ‘Burgers en Samenleving’ van woensdag 23 januari 2008 in het Raadhuis 20 uur.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.