Bijgewerkt: 26 november 2022

Lustrum KKC

Nieuws -> Informatief

Bron: KKC
10-05-2007

Dit schooljaar bestaat het Keizer Karel College 50 jaar. Een bijzonder lustrum!!! Zorg dat je erbij bent en maak die dag vast vrij.

Dit schooljaar 2006-2007 viert het Keizer Karel College haar 50-jarig bestaan. Tijdens onze lustrumdagen (woensdag 6 juni tot en met vrijdag 8 juni 2007) willen wij vanzelfsprekend ook onze oud-leerlingen in de gelegenheid stellen hun oude school te bezoeken. Wij doen dit door middel van een grootse reünie op vrijdag 8 juni 2007 vanaf 20.00 uur.

KKC Amstelveen
(KKC - 1967)

Klassenfoto van KKC 1966-67Op deze avond zullen - naast de huidige docenten - ook veel oud-docenten aanwezig zijn.

KKC oud docenten Amstelveen
(KKC - 2007)

Een foto uit 1965 met de toenmalige docenten van het KKC, tijdens een voetbaltoernooi
Tijdens de reünie staat het ontmoeten van klas-/jaargenoten en docenten centraal. Daarnaast zijn er muzikale activiteiten, krijg je een jubileumboek incl. DVD uitgereikt en is er de mogelijkheid om omstreeks 22.00 uur in onze mediatheek de opvoering van de eenakter "Het Jubileum" van A. Tsjechov door een groot aantal van onze huidige docenten bij te wonen.

Deze eenakter wordt geregisseerd door onze oud-leerling Daniël van Klaveren en technisch mogelijk gemaakt door Mike Evers, tevens oud-leerling. De reünie zal tot 02.00 uur duren. Aanmelden voor de reünie kan via onze website www.keizerkarelcollege.nl/aanmelden.html . Op onze website vind je ook een oud-leerlingengedeelte en al het actuele nieuws over de oud-leerlingenreünie.

De kosten voor het bijwonen van deze reunie zijn € 20,- per persoon, over te maken op giro 1 511 056 ten name van Lustrum Keizer Karel College onder vermelding van: - lustrum 2007 - voor- en achternaam van de oud-leerling(e) - jaar waarin eindexamen werd gedaan Wij verzoeken je om het bovenvermelde bedrag vóór 21 mei a.s. over te maken. Je komst wordt bijzonder op prijs gesteld.

Namens de lustrumcommissie,

Drs. J.L.J. Oosterling rector


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.