Bijgewerkt: 12 juni 2024

Lustrum Voorleesproject Uithoorn

Nieuws -> Uithoorn

Bron: Conchita Willems
23-04-2010

Ria Swart: Soms zijn er wel 32 kinderen!

Vijf jaar bestaat dit project al voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 7 jaar elke woensdagmiddag. Waarom voorlezen in ‘t Buurtnest? Het is heel belangrijk, dat de ontwikkeling van het taalgevoel zo spelenderwijs gestimuleerd wordt. Kinderen leren, dat letters en woorden een eigen betekenis hebben, dat zinnen opgebouwd worden. Verder: het helpt bij de sociaal-emotionele ontwikkeling: gevoelservaringen en indrukken kunnen worden verwerkt in een veilige groepsomgeving.

Het saamhorigheidsgevoel wordt ervaren. Het helpt van daaruit te leren luisteren. Het helpt bij het zelf leren lezen. Het stimuleert de creativiteit en niet te vergeten: voorlezen is gewoon leuk! Volgens Prinses Laurentien (voorzitter van de stichting Lezen & Schrijven) is geletterdheid een randvoorwaarde voor een gezonde, sterke en duurzame samenleving en een basisrecht voor ieder kind.

Uithoorn  Amstelveen
(Foto C. Willems - 2010)

Deelnemers van het voorleesproject in Uithoorn


Het project startte in wijkgebouw ’t Buurtnest onder leiding van opbouwwerkster wijlen Karin Huig van stichting De Visser in samenwerking met de bibliotheek en Opstapje. Inmiddels is het een Cardanus project. Het is geleidelijk aan uitgegroeid tot een groot succes. Soms zijn er wel 32 kinderen afkomstig uit heel Uithoorn, vertelt Ria Swart enthousiast. Oorspronkelijk komend uit het basisonderwijs (valt nu alleen nog in bij ziekte) vindt zij en met haar de 10 andere vrijwilligers het voorlezen fijn om te doen.

De vrijwilligers (van ongeveer 40 tot 80 jaar) die Ria aanstuurt lezen in tweetallen de kinderen voor, zodat tijdens het voorlezen bij de groep een collega kan helpen als een kindje naar het toilet moet of kan troosten als er verdriet is. Het groepsgebeuren blijft dan sociaal. Er zijn twee groepen bij het voorlezen: die van 2 t/m 4 jaar en die van 5 t/m 7 jaar. Elke groep heeft een eigen kleurstickerkaartje met de naam van het kind erop. Bij binnenkomst pakt het kind zelf het eigen kleurkaartje en speldt die op, zodat duidelijk is bij welke groep het hoort en hoe het heet.

Dan meldt het zich bij Ria, die de aanwezigheidslijst afvinkt. De boeken worden periodiek gewisseld bij de bibliotheek en de boeken blijven bewaard in ’t Buurtnest in kratten, zodat de vrijwilliger in de loop van de week zelf de boeken kan uitkiezen, waaruit wordt voorgelezen ter voorbereiding. Het is namelijk niet alleen voorlezen, het is ook uitdiepen, bespreken, herlezen, afgestemd op de behoefte van de kinderen: Snap je ‘t? 

Er is een vaste kernploeg van kinderen en met hen komen er vriendjes en vriendinnetjes mee. Het is gratis en iedereen is welkom. Het is een open activiteit en de opkomst wisselt van 12 tot ruim 30 per keer. Na het lezen is er limonade met een koekje en kunnen de kinderen met materialen buiten of binnen spelen, tekenen en kleuren.

Er wordt gewerkt met een dienstrooster en een aantal vrijwilligers draaien al vanaf het eerste uur mee. De vrijwilligers geven zelf aan hoe vaak ze dienst willen doen, want dat wisselt per persoon. Twee keer per jaar is er een teambijeenkomst en worden er onderling ervaringen uitgewisseld. Ria is heel tevreden met het project zoals het nu is en kijkt uit naar de afsluiting van het seizoen op 7 juli 2010. Het wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een feestelijke poppenkastvoorstelling en een gezellig samenzijn met de vrijwilligers. Na de zomervakantie gaat het voorleesproject weer door. In de schoolvakanties wordt er niet voorgelezen. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich melden bij Ria, tel: 0297-564949, e-mail: riaswart@tiscali.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.