Bijgewerkt: 15 juni 2024

Maandelijks 15.000 kilo extra PMD-afval in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-04-2016

Eind 2015 startte de gemeente Amstelveen met het inzamelen van metalen (blik) en drankkartons bij het plastic verpakkingsafval (PMD-afval). Veel inwoners geven hier gehoor aan en houden nu ook blik en drankkartons uit hun afval en bieden, dat tegelijkertijd met hun plastic aan. Het gaat om circa 15.000 kg extra PMD-afval per maand. Dat betekent, dat de gemeente op dit moment maandelijks circa 60.000 kilo PMD-afval inzamelt. Ter illustratie, dat zijn 12 vuilniswagens vol.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Peter Bot (BBA) wethouder Afvalbeheer


Peter Bot (BBA) wethouder Afvalbeheer: “Ik ben tevreden over de toename van het aantal kilo’s PMD-afval en daardoor de afname van het restafval. Het volume neemt toe en we moeten nadenken, hoe we dit als gemeente goed kunnen regelen voor onze inwoners. Bijvoorbeeld door ondergrondse containers voor PMD-afval. Nog dit jaar bied ik een nieuw afvalbeleidsplan aan de raad aan, waarin ik dit onderwerp meeneem”.

Een gespecialiseerd sorteerbedrijf scheidt het afval en maakt het geschikt voor hergebruik. Zoals het aluminium, of plastic laagje van drinkpakken. En het karton zelf. Van plastic wordt onder meer fleecekleding en vloerbedekking gemaakt. Oud blik wordt nieuw blik. Ruim 87% van al het kunststof, dat in 2015 is ingezameld is weer hergebruikt voor nieuwe kunststoffen. Cijfers over blik en drankkartons zijn nog niet bekend.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2016)

PMD (plastic, metaal, drinkpakken) flyer


Het aanbieden van PMD-zakken zorgt helaas ook voor overlast. De zakken worden ruim voor de ophaaldag al neergezet, of opgehangen op de aangewezen plek. Dat kan weer leiden tot zwerfvuil. Het is echt de bedoeling om uitsluitend op de inzameldag (zie afvalkalender) de PMD zakken aan te bieden. Haal op uw digitale afvalkalender hier.

PMD (plastic, metaal, drinkpakken) is een verzamelnaam voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken. Veel van het dagelijks weggegooide huishoudelijk afval (restafval) wordt gevormd door dit PMD-afval. En dat, terwijl ze hoogwaardige grondstoffen bevatten die kunnen worden hergebruikt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.