Bijgewerkt: 5 december 2022

Maatregelen gepland om parkeerdruk in Randwijck tegen te gaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-08-2015

Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Verkeer en parkeren informeert (pdf 4 pagina's) de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte raadsleden,

Door het invoeren van betaald parkeren in het Amsterdamse Bos voor het parkeerterrein op de kop van de Bosbaan (700 plaatsen) zal de parkeerdruk in Amstelveen Noord naar verwachting nog verder toenemen. De gemeente ontvangt nu al regelmatig signalen van buurtbewoners, met name in en rond de Henegouwselaan en Laanhorn, over de sterk toegenomen overlast door bijvoorbeeld lang-parkeren door forensen. Daarom heeft het College van B en W de intentie in een aantal delen van Randwijck betaald parkeren in te voeren met vergunningen voor bewoners. Op bijgaande kaart (bijlage 1) ziet u om welke delen dat gaat.

Voordat het zo ver is willen we eerst met omwonenden en ondernemers bespreken, of er draagvlak is voor dit plan. Dit doen we door middel van een enquête en een informatie- avond. Na het verwerken van de reacties van bewoners en omwonenden wordt, indien er voldoende draagvlak is, het uiteindelijke plan inclusief de bijbehorende Verordening Parkeerbelasting, ter goedkeuring voorgelegd aan het college van B en W en de gemeenteraad.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Verkeer en parkeren


In de afgelopen maanden is al het nodige gecommuniceerd over de parkeerproblematiek in Randwijck. Door middel van een brief aan de bewoners die deze week wordt verspreid (bijlage 2), willen we alvast aankondigen, hoe we de parkeerdruk willen verminderen.

Met vriendelijke groet, Jeroen Brandes

Wethouder verkeer en parkeren


Aan de bewoner(s) van dit adres

Betreft: Maatregelen om parkeerdruk in Randwijck tegen te gaan

Geachte bewoner,

Zoals u onlangs wellicht heeft kunnen lezen, heeft de gemeenteraad van Amsterdam op 10 juni ingestemd met het voorstel per 31 augustus betaald parkeren in te voeren in het Amsterdamse Bos voor het parkeerterrein op de kop van de Bosbaan (700 plaatsen).

De gemeente Amstelveen is hier niet gelukkig mee, omdat de parkeerdruk in Amstelveen Noord naar verwachting zal toenemen. Het gaat hier om een privaatrechtelijke maatregel: door middel van het plaatsen van een slagboom kan de gemeente Amsterdam hier parkeergelden innen. Hiervoor is geen toestemming nodig van de gemeente Amstelveen.

Uit een enquête, gehouden onder de huidige gebruikers van de parkeerplaats aan de Bosbaan, blijkt dat bijna de helft van de ge-enquêteerden “elders gratis parkeren” als oplossing aandraagt. Omdat heel Buitenveldert al betaald parkeren is, wordt dat naar verwachting Amstelveen Noord. Daar is de parkeerdruk sinds de invoering van het betaald parkeren in Buitenveldert al fors toegenomen. De gemeente ontvangt regelmatig signalen van buurtbewoners, met name in en rond de Henegouwselaan en Laanhorn, over de sterk toegenomen overlast door bijvoorbeeld lang-parkeren door forensen.Om verdere toename van de overlast tegen te gaan heeft het College van B en W de intentie in een aantal delen van Randwijck betaald parkeren in te voeren met vergunningen voor bewoners. De prijs voor een parkeervergunning bedraagt 60 euro per jaar voor een eerste vergunning. Een tweede vergunning kost 160 euro per jaar. Op bijgaande tekening ziet u, welke gebieden wij op dit moment voor ogen hebben.

Voor het invoeren van een betaald parkeren/vergunning systeem wil ik eerst met omwonenden en ondernemers in het gebied bespreken, of er draagvlak voor is en in welke gebieden dit gewenst is. Na de zomervakantie houden we in de wijk een enquête. Daarna nodigen we u uit voor een informatieavond.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Het gebied in Randwijck, waar eventueel de gemeente betaald parkeren wil invoeren met parkeervergunningen voor de bewoners


De gemeente heeft in juni zogeheten parkeerdrukmetingen verricht. Die zullen wij ook verrichten na de invoering van het betaald parkeren bij de Bosbaan. Zo willen wij goed in kaart brengen in welke gebieden de overlast het grootst is. Dit is een aanvullende parkeerdrukmeting op de al bestaande metingen uit 2012.

Tot slot, wil ik expliciet aangeven, dat het invoeren van betaald parkeren in Amstelveen kostenneutraal wordt. Het is geen middel voor de gemeente om extra inkomsten te genereren. Zo hebben wij bijvoorbeeld naar aanleiding van een overschot op de parkeer- exploitatie 2013 besloten de tarieven voor de vergunningen te verlagen.

Na het verwerken van de reacties van bewoners en omwonenden wordt, indien er voldoende draagvlak is, het uiteindelijke plan inclusief de bijbehorende Verordening Parkeerbelasting, ter goedkeuring voorgelegd aan het college van B en W en de gemeenteraad.

Ik hoop, dat wij na de zomer in harmonie met de bewoners kunnen komen tot een plan waarbij de parkeerdruk voor Randwijck tot een acceptabel niveau kan worden teruggebracht.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Brandes, wethouder Verkeer en parkerenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.