Bijgewerkt: 23 maart 2023

Maatregelen na ernstige ongevallen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
16-11-2006

Het college gaat maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Er worden op korte termijn onder meer matrixborden langs de Beneluxbaan geplaatst die bestuurders moeten waarschuwen wanneer zij te hard rijden. Aanleiding vormt de zeer reeks ernstige ongevallen die zich in korte tijd op de Beneluxbaan heeft voorgedaan.

De raad nam op donderdag 9 november 2006 tijdens de begrotingsvergadering unaniem een motie aan waarin hij om onderzoek naar de oorzaken van recente dodelijke ongelukken vroeg. ,,Wij maken ons grote zorgen over de veiligheid op de weg,” aldus Hans Bulsing (VVD). In de motie werd het college ook opgeroepen om op basis van de uitkomsten van het onderzoek maatregelen te treffen.

Joss Tabak Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Wethouder Joss Tabak (VVD) tijdens de begrotingsvergadering


De motie had vooral symbolische waarde, want wethouder Joss Tabak maakte duidelijk dat al onderzoek gedaan wordt naar onveilige situaties. ,,We proberen onder meer om de snelheid van het verkeer op de Beneluxbaan te verlagen. Zo gaat de politie meer controles houden.”

Tabak wees er echter ook op dat ongevallen nooit helemaal uit te sluiten zijn. ,,Natuurlijk is elk slachtoffer vervelend en we voelen ons daar ook verantwoordelijk voor. Maar we kunnen niet iedereen behoeden. Natuurlijk gaan we wel de gevaarlijke plekken aanpakken.” Dat kan volgens haar onder meer door aanleg van veilige oversteekplaatsen.

Jacqueline Koops Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Raadslid Jacqueline Koops (CU) tijdens haar redenering


Jacqueline Koops (ChristenUnie) stelde voor om verkeerslichten bij oversteekplaatsen bij tramhaltes op de Beneluxbaan op groen te laten springen zodra een tram de halte nadert. Daarmee kan volgens haar voorkomen worden dat mensen ‘door rood lopen’ om de tram te halen.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.