Bijgewerkt: 22 maart 2023

Maatschappelijke stage voor scholieren

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
05-07-2011

Na instemming van de Tweede Kamer, is nu ook de Eerste Kamer akkoord met de invoering van maatschappelijke stage. Op 5 juli 2011 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel hierover van minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) aangenomen. Hierdoor is maatschappelijke stage officieel een feit. Alle scholieren in het voorgezet onderwijs moeten vanaf september minimaal 30 uur maatschappelijke stage lopen.

stage Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2011)

Alle scholieren in het voorgezet onderwijs moeten vanaf september 2011 minimaal 30 uur maatschappelijke stage lopen


Doel maatschappelijke stage

Met de maatschappelijke stage maken scholieren kennis met vrijwilligerswerk en leveren zij een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Zo leren zij verder te kijken dan hun eigen omgeving en zich verantwoordelijk te voelen voor de samenleving.

Minister Van Bijsterveldt: ‘Maatschappelijke stage biedt leerlingen de kans om belangrijke waarden te ontwikkelen. Door samen met anderen je handen uit de mouwen te steken en verantwoordelijkheid te dragen wordt je blikveld verruimd. Ik hoop daarbij natuurlijk dat heel veel jongeren actief zullen blijven als vrijwilliger." Scholen geven aan, dat maatschappelijke stages vooral bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van sociale vaardigheden van leerlingen.

Cijfers maatschappelijke stages

De afgelopen jaren hebben bijna alle scholen in het voortgezet onderwijs de maatschappelijke stage al opgenomen in hun onderwijsprogramma. In het schooljaar 2009-2010 waren dit 646 scholen, een dekking van 98% van de scholen in het voortgezet onderwijs. Het aantal leerlingen dat in schooljaar 2009-2010 een maatschappelijke stage deed was 260.619.

Er was hier sprake van een stijging van 38% ten opzichte van het schooljaar 2008-2009. Het gemiddeld aantal uren per stage was 27,2 uur. Dit betekent een totaal van 9.340.784 stageuren door leerlingen van 646 scholen. De stages vonden onder andere plaats in de groensector (7,7%), goede doelen (11,3%), bij sportverenigingen (13,1%) en in de sector zorg en welzijn (20%).

Bekostiging

Ter compensatie van de kosten die scholen maken heeft het ministerie van OCW voor het schooljaar 2011-2012 ruim 51 miljoen euro gereserveerd. Scholen krijgen deze vergoeding via de lumpsum uitgekeerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.