Bijgewerkt: 19 april 2024

Maatwerkregeling voor 28-34 jarige woningzoekende Amstelveners

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-01-2023

Amstelveners tussen 28 en 34 jaar die al lang staan ingeschreven bij WoningNet en actief zoeken naar hun eerste woning in Amstelveen kunnen moeilijk een woning vinden. Dit komt mede doordat zij op hun 28e verjaardag hun voorkeurspositie als jongere kwijtraken. Daarom heeft het College van B en W besloten om deze groep direct te bemiddelen naar hun eerste sociale huurwoning in Amstelveen.

Van 2019 tot en met 2022 zijn elk jaar 20 woningen via de regeling Maatwerk Wonen toegewezen aan de 28 tot 34-jarigen die niet beschikken over een zelfstandige woning. In samenspraak met woningcorporatie Eigen Haard worden in 2023 binnen de 30% eigen beleidsruimte van de gemeente weer 20 woningen ingezet voor deze Maatwerk Wonen regeling. Woningzoekenden kunnen eenmalig een woning aangeboden krijgen als zij voldoen aan de criteria. Aanmelding voor de regeling en de beoordeling doet de gemeente.

Adam Elzakalai (VVD) wethouder Wonen: 'Amstelveen heeft de hoogste woondruk van Nederland. Heel veel mensen willen in Amstelveen wonen. Wij vinden het als college van B en W belangrijk om deze groep, die anders buiten de boot valt door deze hoge woondruk, toch een kans te geven in Amstelveen. We verwachten dat het nieuwe puntensysteem voor sociale huurwoningen dat op 16 januari is ingegaan, deze doelgroep meer kansen biedt op de woningmarkt. Door actief te zoeken krijg je namelijk meer punten en kom je hoger op de lijst. In sommige gevallen kun je ook situatiepunten krijgen. Dit zal daarom het laatste jaar zijn van deze maatwerkregeling.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2023)

Adam Elzakalai (VVD) wethouder Financiën

Criteria voor de maatwerkoplossing. De criteria voor de maatwerkoplossing zijn dat de woningzoekende tussen de 28 tot en met 34 jaar is. De woningzoekende is ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene dan wel gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene geweest van de gemeente Amstelveen (ingeschreven in de Basisregistratie Personen). Ook zoekt de woningzoekende ten minste zes jaar naar een woning via WoningNet, waarbij minimaal de laatste zes maanden ten minste drie keer is gereageerd op een woning. Kandidaten mogen binnen de regeling Maatwerk Wonen van 2019 t/m 2022 geen aangeboden woning geweigerd hebben. En zij hebben een inkomen op basis waarvan zij recht hebben op een sociale huurwoning (€ 44.035 bij éénpersoonshuishoudens, € 48.625 bij meerpersoonshuishoudens). Maatwerk Wonen 2023 is alleen voor woningzoekenden die nog geen reguliere woonruimte hebben.

Aanmelden van 13 februari tot 1 april 2023. Woningzoekenden die op basis van de gestelde criteria in aanmerking komen voor de regeling, kunnen zich tussen 13 februari en 31 maart 2023 melden via het online aanmeldformulier op de website Maatwerk Wonen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.