Bijgewerkt: 15 juni 2024

Macro-economische raming voor de jaren 2013 en 2014

Nieuws -> Informatief

Bron: CPB
14-08-2013

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vandaag 14 augustus 2013 een geactualiseerde macro-economische raming voor de jaren 2013 en 2014 naar het kabinet gestuurd ten behoeve van de afronding van de besluitvorming over de begroting van 2014.

In deze raming is nog geen rekening gehouden met een mogelijk aanvullend pakket maatregelen van het kabinet. Het CPB verwacht, dat zonder dit aanvullende pakket het bruto binnenlands product (bbp-volume) in 2013 met 1¼ procent krimpt en in 2014 met ¾ procent toeneemt. De werkloosheid loopt in 2013 met 150.000 personen op tot 620.000 en in 2014 tot 670.000. Het begrotingstekort bedraagt 3,0 procent in 2013 en 3,9 procent in 2014.

Kerngegevenstabel 2011-2014

De Nederlandse economie ontwikkelt zich in deze tussenraming ongunstiger dan in de raming van afgelopen juni. Het bbp-volume krimpt in 2013 met 1¼ procent, een kwart procentpunt harder dan voorzien. De economische groei (bbp-groei) in 2014 is met ¼% neerwaarts bijgesteld, naar ¾%.

Werkloze Amstelveen
(Bron CBS - 2013)

Volgens het CPB de werkloosheid in Nederland loopt in 2013 met 150.000 personen op tot 620.000 en in 2014 tot 670.000


De geraamde werkloosheid is in 2014 35.000 hoger. Dit komt vooral door de neerwaartse bijstelling van de bbp-groei in het eerste kwartaal 2013 door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de tragere groei van de wereldhandel in 2013 en 2014. De zwakkere reële loonontwikkeling draagt bij aan minder groei van de particuliere consumptie in 2014. In deze CPB-raming zijn de Nationale rekeningen 2012 en de voorlopige bbp-cijfers van het CBS voor het tweede kwartaal 2013 verwerkt.

Het begrotingstekort in 2013 bedraagt 3,0 procent, tegen 3,5 procent in de juniraming. In 2014 bedraagt het begrotingstekort 3,9 procent, tegen 3,7 procent in juni. Het CPB geeft geen verdere toelichting op deze tussenraming. Op Prinsjesdag (17 september 2013) publiceert het CPB de Macro Economische Verkenning 2014, waarin de raming wordt toegelicht en een gedetailleerde analyse wordt gegeven van de Nederlandse economische situatie. Lees ook het document: Kerngegevenstabel 2011-2014 voor de concept-MEV 2014 (pdf)

Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderzoeksinstituut, dat sinds 1945 economische beleidsanalyses maakt. Dat doet het CPB op eigen initiatief, of op verzoek van de regering, het parlement, kamerleden, vakbonden en werkgeversorganisaties.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.