Bijgewerkt: 13 april 2021

Mark Rutte reageert op voorstel EC voor meerjarenbegroting 2021-2027

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid/Europese Commissie
02-05-2018

'De Commissie heeft vandaag een pragmatische, moderne lange termijn begroting voor de periode 2021-2027 voorgesteld. Het is een eerlijk antwoord op de realiteit van vandaag, waarin verwacht wordt dat Europa een grotere rol zal spelen bij het bieden van veiligheid en stabiliteit in een instabiele wereld, in een tijd, waarin Brexit een aanzienlijk gat in de EU-begroting zal laten zitten. Het voorstel van de Commissie brengt de begroting van de Unie op één lijn met de politieke prioriteiten van de Commissie, - zoals blijkt uit de positieve agenda die voorzitter Jean-Claude Juncker op 14 september 2016 in zijn State of the Union heeft opgesteld en die op 16 september 2016 door de leiders van de EU27 in Bratislava is goedgekeurd, en uit de verklaring van Rome van 25 maart 2017. Door zich te concentreren op de gebieden waar de Unie het best in staat is om resultaten te boeken, is het een begroting voor een Europa dat beschermt, macht geeft en verdedigt.

Foto Amstelveen
(Foto © European Union - 2018)

Wekelijkse vergadering van de Juncker Commissie op 2 mei 2018


In totaal stelt de Commissie een lange termijn begroting voor van 1,135 miljard euro aan vastleggingen (uitgedrukt in prijzen van 2018) voor de periode 2021-2027, wat overeenkomt met 1,11% van het bruto nationaal inkomen van de EU27. Dit niveau van vastleggingen komt overeen met 1,105 miljard euro (of 1,08% van het bruto nationaal inkomen) aan betalingen in prijzen van 2018.' – aldus de tekst van de Europese Commissie.

Foto Amstelveen
(Foto © European Union - 2018)

Günther Oettinger Duits politicus voor de Christlich Demokratische Union (CDU). Sinds 9 februari 2010 is hij Europees commissaris verantwoordelijk voor Digitale economie en samenleving in gesprek met Maroš Šefčovič Slowaaks politicus en Europees commissaris verantwoordelijk voor de Energie-unie


Geen acceptabele uitkomst voor Nederland

De Europese Commissie heeft op 2 mei 2018 een voorstel gepresenteerd over hoe de Europese begroting, het zogenoemde Meerjarig Financieel Kader er in de periode 2021-2027, uit moet komen te zien. Dit voorstel is voor Nederland geen acceptabele uitkomst. Nederland vindt dat met het voorstel van de commissie de rekening voor Nederland te hoog op loopt. Ook andere landen worden hierdoor geraakt. Een kleinere EU als gevolg van Brexit moet ook een kleinere begroting betekenen. Dat vraagt om scherpere keuzes en bezuinigingen.

Foto Amstelveen
(Foto © European Union - 2018)

Jean-Claude Juncker voorzitter van de Europese Commissie


Het voorstel verdeelt de lasten bovendien niet rechtvaardig. Nederland wordt economisch al hard geraakt door Brexit, daar legt dit MFK-voorstel nu een onevenredig hoge rekening bovenop. De commissie erkent dat de landen die de grootste lasten dragen een compensatie verdienen, maar biedt daar alleen een tijdelijke oplossing voor met aflopende kortingen. Dit is geen oplossing voor het onderliggende probleem van oneerlijke lastenverdeling. Nederland wijst dit daarom af.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli - 2017)

Mark Rutte (VVD) minister-president, minister van Algemene Zaken


Wel maakt de Commissie een aanzet voor benodigde modernisering. Nederland ziet dit als een eerste stap , al moet de uitwerking aanzienlijk ambitieuzer. Meer innovatie, minder traditie. Nederland zal zich in de onderhandelingen hard maken voor een moderne begroting waarin de lasten eerlijk worden verdeeld. Er is nog een lange weg van onderhandelingen te gaan. Uiterlijk 2020 beslissen de landen van de Europese Unie over de vraag hoeveel geld er beschikbaar komt en waar het aan wordt besteed. Lees ook het volledige bericht: EU-begroting voor de toekomstAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.