Bijgewerkt: 19 oktober 2021

Martinez Chocolade fabriek wil naar de Meerlandenweg verhuizen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-10-2021

In 1979 opende Martinez Chocolade haar eerste bedrijfspand op het industrieterrein in Legmeer in Amstelveen. Niet alleen de productie groeide, maar ook de familie werd uitgebreid. Door de groei en de verdere mechanisatie werd de huidige locatie te klein en in 1982 verhuisde naar een nieuw bedrijfspand. De ene fabriekshal na de ander groeide uit zijn voegen. De huidige fabriek stamt uit 1991. Een productielocatie van 10.000 m².

Volgens een brief (pdf 3 pagina’s)van van de gemeenteraad en het College van B en W van Amstelveen op 28 september 2021 blijkt dat Martinez Chocolade B.V. heeft het voornemen om uit te breiden en te verplaatsen van bedrijventerrein Legmeer naar het toekomstige Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ). Martinez is hiermee de voorloper van andere bedrijven, waarvan verhuizing van Legmeer naar BTAZ is gewenst.Voor de gemeente Amstelveen betekent deze verhuizing van Martinez een belangrijke eerste stap voor het project BTAZ. Het vormt het eerste bouwproject in BTAZ. Anderzijds betekent de verhuizing ook een belangrijke stap voor het begin van de Transformatie Legmeer. Er ontstaat zo de mogelijkheid voor de ontwikkeling van woningen op het terrein van Martinez in Legmeer. Voor Martinez zelf betekent de verhuizing naar BTAZ een mogelijkheid om uit te breiden en een efficiencyslag te maken. Daarnaast zal ook de milieubelasting van Martinez veel lager worden door toepassing van diverse energiebesparende maatregelen. Uit de opgestelde ruimtelijke onderbouwing blijkt dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het beleid van het Rijk, de provincie en de gemeente.

Op de ontwerp omgevingsvergunning Meerlandenweg 59 is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze gaat met name in op de hinder voor bedrijfsvoering en bedrijfswoning. Naar aanleiding van de zienswijze is een bezonningsonderzoek uitgevoerd. In de ruimtelijke onderbouwing en de Nota van Beantwoording zienswijzen Meerlandenweg 59 is voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Lees meer over het Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.