Bijgewerkt: 16 juni 2024

Mechanisme voor talentversterking lanceert de EU

Nieuws -> EU

Bron: Europese Commissie
22-01-2023

Europa heeft talent. Maar talent moet worden gekoesterd, vooral nu de EU belangrijke demografische ontwikkelingen doormaakt. Dit is des te noodzakelijker in regio's die met een krimpende beroepsbevolking, een laag percentage mensen met een diploma tertiair onderwijs en het vertrek van jongeren te kampen hebben- presenteert de Europese Commissie haar nieuw onderwijsprogramma.

Europa heeft talent. Maar talent moet worden gekoesterd, vooral nu de EU een belangrijke demografische overgang doormaakt. Dit is des te noodzakelijker in regio's die te kampen hebben met een krimpende beroepsbevolking en een laag percentage mensen met een tertiaire opleiding, en in regio's die getroffen worden door het vertrek van jongeren. Als er niets wordt gedaan, zal deze overgang leiden tot nieuwe en toenemende territoriale ongelijkheden naarmate de regio's ouder worden en achterblijven in aantal en vaardigheden van hun arbeidskrachten. Dit kan het demografische landschap van Europa veranderen en de veerkracht en het concurrentievermogen van de EU belemmeren.

Om ervoor te zorgen dat regio's met een talentontwikkelingsval veerkrachtiger en aantrekkelijker worden, is het van cruciaal belang dat de EU niemand en geen enkele plaats achterlaat. Daarom lanceert de Europese Commissie het "Talent Booster Mechanisme" (Mechanisme voor talentversterking). Dit mechanisme zal EU-regio's die te maken hebben met de versnelde afname van hun bevolking in de werkende leeftijd helpen om de mensen, de vaardigheden en de competenties die nodig zijn om de gevolgen van de demografische overgang op te vangen, op te leiden, te behouden en aan te trekken.

Het mechanisme wordt gepresenteerd in de vandaag gepresenteerde mededeling over het benutten van talent in de regio's van Europa en is het eerste belangrijke initiatief in 2023 dat bijdraagt tot het door de Commissie voorgestelde Europees Jaar van de vaardigheden, dat een nieuwe impuls moet geven aan omscholing en bijscholing. De mededeling biedt op maat gesneden, plaatsgebonden en multidimensionale oplossingen, waaronder het gebruik van bestaande EU-fondsen en -initiatieven om de regio's te ondersteunen die het zwaarst worden getroffen door de huidige demografische overgang en de neveneffecten daarvan, en om te voorkomen dat er nieuwe en grotere territoriale ongelijkheden in de EU ontstaan.

Foto Amstelveen
(Foto Paul Marnef/ © European Union - 2022)

Het LEGEND-experiment om meer dan 140 germaniumkristallen te testen bij HADES in mei 2022, een laboratorium voor ultralage radioactiviteitsmetingen in het 225 meter diepe ondergrondse laboratorium. Het lab wordt beheerd door EURIDICE en is gevestigd in de gebouwen van het Belgische Centrum voor Nucleair Onderzoek in Geel Joint Research Centre. Geel is een van de zes wetenschappelijke locaties van de Europese Commissie

De Commissie publiceert vandaag ook haar verslag 2023 over de gevolgen van demografische veranderingen, waarin het demografisch verslag van 2020 wordt geactualiseerd. Hierin worden de demografische trends en de vastgestelde gevolgen opnieuw bekeken in het licht van recente ontwikkelingen, zoals Brexit, Covid of de Russische militaire agressie tegen Oekraïne. In het verslag wordt benadrukt dat het, om toekomstige welvaart en welzijn in de EU te waarborgen, van cruciaal belang is de uitdagingen die de demografische overgang met zich meebrengt, aan te pakken. Deze uitdagingen omvatten een vergrijzende en afnemende bevolking en een krimpende beroepsbevolking, maar ook toenemende territoriale ongelijkheden, waaronder een groeiende kloof tussen stad en platteland. In het verslag wordt onderzocht hoe en of de gevestigde demografische patronen worden versneld of verstoord, en wanneer dat gebeurt, of de verstoringen van voorbijgaande aard zijn of een blijvend effect op de demografische veranderingen hebben.

De "talentontwikkelingsval" in sommige EU-regio's. De EU-lidstaten worden geconfronteerd met een sterke afname van hun bevolking in de werkende leeftijd. Deze bevolking is tussen 2015 en 2020 met 3,5 miljoen mensen afgenomen en zal tegen 2050 naar verwachting nog eens 35 miljoen mensen verliezen. 82 regio's in 16 lidstaten (die bijna 30% van de EU-bevolking vertegenwoordigen) worden zwaar getroffen door deze afname van de beroepsbevolking, een laag percentage afgestudeerden in het universitair en hoger onderwijs of een negatieve mobiliteit van hun bevolking tussen 15 en 39 jaar.

Deze regio's worden geconfronteerd met specifieke structurele uitdagingen zoals inefficiëntie van de arbeidsmarkt, onderwijs, opleiding en volwasseneneducatie, slechte prestaties op het gebied van innovatie, openbaar bestuur of bedrijfsontwikkeling, en geringe toegang tot diensten. Door deze problemen aan te pakken, kunnen de regio's meer geschoolde werknemers aantrekken. Verschillende van deze regio's zitten al in een "talentontwikkelingsval", terwijl andere dit risico in de nabije toekomst lopen. Als deze situatie niet wordt aangepakt, komt de welvaart van de EU op lange termijn in gevaar.

De Commissie zal het Talent Booster-mechanisme ontwikkelen op basis van 8 pijlers:

1. -In 2023 zal een nieuw proefproject worden gestart om regio's met een "talentontwikkelingsval" te helpen bij het uitwerken, consolideren, ontwikkelen en uitvoeren van op maat gesneden en alomvattende strategieën en bij het vaststellen van relevante projecten om geschoolde werknemers op te leiden, aan te trekken en vast te houden. Er zal steun worden verleend aan proefregio's die zijn geselecteerd op basis van een open oproep.

2. -Een nieuw initiatief "Slimme aanpassing van regio's aan de demografische overgang" zal in 2023 van start gaan om regio's met een hoger vertrekpercentage van hun jongeren te helpen zich aan te passen aan de demografische overgang en te investeren in de ontwikkeling van talent door middel van op maat gesneden plaatsgebonden beleid. De begunstigde regio's zullen worden geselecteerd op basis van een open oproep.

3. -Het instrument voor technische ondersteuning (TSI) zal de lidstaten op verzoek in het kader van de TSI 2023-oproep ondersteunen bij hervormingen op nationaal en regionaal niveau die nodig zijn om de inkrimping van de beroepsbevolking en het gebrek aan vaardigheden aan te pakken en in te spelen op de behoeften van de lokale markt.

4. -Cohesiebeleidsprogramma's en de interregionale innovatie-investeringen zullen innovatie en mogelijkheden voor hooggekwalificeerde banen stimuleren en zo bijdragen tot betere mogelijkheden om talenten in deze regio's te behouden en aan te trekken.

5. -In het kader van het "Europees stedelijk initiatief" zal een nieuwe oproep voor innovatieve acties worden gelanceerd om plaatsgebonden oplossingen onder leiding van krimpende steden te testen die de uitdagingen van het ontwikkelen, behouden en aantrekken van geschoolde werknemers aanpakken.

6. -EU-initiatieven die de ontwikkeling van talenten ondersteunen, zullen op een speciale webpagina worden vermeld. Zo krijgen geïnteresseerde regio's gemakkelijker toegang tot informatie over EU-beleid op gebieden als onderzoek en innovatie, opleiding, onderwijs en mobiliteit van jongeren.

7.-Er zullen ervaringen worden uitgewisseld en goede praktijken worden verspreid: de regio's zullen thematische en regionale werkgroepen kunnen oprichten om specifieke professionele of territoriale uitdagingen aan te pakken.

9. -De analytische kennis die nodig is om empirisch onderbouwd beleid inzake regionale ontwikkeling en migratie te ondersteunen en te vergemakkelijken, zal verder worden ontwikkeld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.