Bijgewerkt: 25 juli 2024

Medisch Engels woordenboek

Nieuws -> Taal

Bron: Taalpost
23-04-2010

Het is niet gemakkelijk om medische vaktaal onder de knie te krijgen, niet alleen voor journalisten en vertalers, maar ook voor wie al in de medische wereld actief is. Veel teksten zijn in het Engels of moeten in die taal opgesteld worden. Bovendien is het op de werkvloer nuttig om Engelse praktische zinswendingen te kunnen gebruiken, zeker voor Nederlandstalige artsen die in het buitenland gaan werken.

Het nieuwe woordenboek Pinkhof Medisch Engels wil een brug slaan tussen het Engels en het Nederlands in de medische sector. Daarom is het samengesteld volgens het concept 'keywords in context'. Ruim 100.000 vaktermen uit de geneeskunde en de biomedische wetenschappen worden in een taalkundige context geplaatst door omschrijvingen, voorbeeldzinnen, zegswijzen en gangbare woordverbindingen. U kunt een deel van dit woordenboek online inkijken.

Wilt u een goed idee krijgen van de indeling en inhoud van Pinkhof Medisch Engels? Download dan hier een voorbeeld uit het binnenwerk (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.