Bijgewerkt: 23 juni 2024

Meedenken over het ontwerp van Nieuw Legmeer

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-05-2024

Het college van B en W van Amstelveen heeft 28 mei 2024  besloten het voorlopig ontwerp Stedenbouwkundig Plan vrij te geven voor participatie. Omwonenden van en eigenaren en ondernemers op Legmeer kunnen de komende tijd meedenken over de inrichting en functies voor de nieuwe woon-werkwijk Nieuw Legmeer.

De gemeente Amstelveen werkt aan het stedenbouwkundig plan voor Nieuw Legmeer. Een stedenbouwkundig plan is een ontwerp voor de inrichting van een stad of wijk. Het beschrijft waar gebouwen, wegen, parken en andere voorzieningen komen. Eerst maakt de gemeente een voorlopig stedenbouwkundig plan en daar kunnen belanghebbenden over meedenken. Het participatietraject start op 30 mei 2024 en duurt 4 weken. In juni organiseert de gemeente inloopavonden. Omwonenden, ondernemers en eigenaren krijgen hierover bericht.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2024)

Fantasieschets van een toekomstig stadsdeel

Betrokkenheid. In een eerdere fase hebben omwonenden en ondernemers meegedacht over de Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van Nieuw Legmeer. De afgelopen jaren zijn ook de eigenaren van panden op Legmeer betrokken bij de plannen. In april 2024 stelde de gemeenteraad de herziene Ontwikkelvisie Legmeer vast. Het Stedenbouwkundig Plan is een uitwerking van de uitgangspunten uit die Ontwikkelvisie en alle opbrengst uit eerdere participatie. In het Stedenbouwkundig Plan wordt in meer detail beschreven hoe de nieuwe wijk eruit komt te zien. Het vormt een belangrijke basis voor het Omgevingsplan.

Voor verantwoordelijk wethouder Floor Gordon is dit participatietraject belangrijk: “De ontwikkeling van Nieuw Legmeer wordt stap voor stap uitgevoerd en is een proces van 15 tot 20 jaar. Er gaat veel veranderen. Daarom is het van belang om omwonenden, bewoners, ondernemers en eigenaren goed te betrekken en mee te laten praten over onder andere de inrichting van de openbare ruimte zoals parken, voorzieningen zoals winkels en de uitstraling van de gebouwen.”

Definitief plan. Ook andere inwoners van Amstelveen kunnen via het online participatieplatform DenkMee.Amstelveen.nl participeren. Een enquête op het platform gaat 13 juni 2024 live. Na dit participatietraject, verwerkt de gemeente alle reacties in een participatieverslag en geeft daarbij aan wat ze overneemt in het definitieve plan. Indieners van een reactie krijgen hierover te zijner tijd bericht. Het definitieve plan wordt naar verwachting eind dit jaar aan de gemeenteraad voorgelegd.

De stukken zijn te vinden op de website van de gemeente.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.