Bijgewerkt: 7 december 2023

Meepraten over Schiphol

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
06-12-2006

De Amstelveense wethouder Remco Pols gaat zijn gemeente plus Uithoorn en Aalsmeer vertegenwoordigen in overleg voor een convenant over beperking van hinder door vliegtuiglawaai.

Het idee voor een convenant is onderdeel van eerder gepresenteerde plannen voor Schiphol om uitbreiding van het aantal vluchten mogelijk te maken door middel van salderen: meer geluidshinder toestaan op één punt, mits op andere punten de hinder minder is. Het convenant is daar een aanvulling op.

,,Eigenlijk is er sprake van twee convenanten,” zegt Remco Pols. ,,Het eerste wordt afgesloten tussen het Rijk, de regio en de luchtvaartsector over hinderbeperking. Het tweede tussen de regio en de luchtvaartsector over compenserende maatregelen zoals schadevergoeding.”

De regio maakte aanvankelijk geen deel uit van de partijen die aan de ‘convenanttafel’ gaan onderhandelen. Onder druk van de Tweede Kamer mocht de regio alsnog aanschuiven, waarbij Pols de regio Zuid vertegenwoordigt. Andere deelnemers zijn onder meer Amsterdam, Schiphol, KLM, Luchtverkeersleiding Nederland, Noord-Holland en de CROS. De belangen van Amstelveen en Aalsmeer zijn soms tegenstrijdig.

Voor wiens belang kiest een Amstelveense wethouder? Volgens Pols gaat het overleg niet over de verdeling van vluchten over de Aalsmeer en de Buitenveldertbaan. ,,Het gaat meer over technologische ontwikkelingen en andere manieren van aanvliegen. Het mag ook niet zo zijn dat minder hinder op de ene plek leidt tot meer hinder elders. We willen minder hinder op beide plekken.”

Remco Pols Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Wethouder Remco Pols


Zijn wetten niet beter dan een convenant? Pols: ,,Ik sluit niet uit dat uit de convenanten nieuwe wetgeving komt.” De opstelling van de convenanten is een proces van jaren. Eerst komt er een milieueffectrapportage (Mer). Pols rekent erop dat hij al in een vroeg stadium van die Mer suggesties kan doen.

Wat is de Milieueffectrapportage?

Een Milieueffectrapportage (afkorting Mer.) is een wettelijk verplicht rapport op basis van een onderzoek dat moet worden uitgevoerd bij de voorbereiding van belangrijke ruimtelijke beslissingen. Een Mer. wordt opgesteld bij activiteiten en projecten die mogelijk belangrijk nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Dit kan variëren van een vergunning die aangevraagd wordt voor de bouw van een chemische fabriek tot de aanleg van grote infrastructurele werken zoals de Hoge Snelheidslijn en de uitbreiding van Schiphol.

Voordat de overheid een besluit neemt, moet degene die een project wil ondernemen alle milieueffecten van het project beschrijven in een openbaar document, het milieueffectrapport, afgekort met MER. In dit rapport moeten ook voor een aantal andere oplossingen de milieueffecten worden beschreven.

Externe link: VROM  M.e.r. Dossier


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.