Bijgewerkt: 21 maart 2023

Meer aandacht luchtkwaliteit

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
21-04-2005

De fractie deed de oproep in het kader van de bespreking van het 'lokaal en regionaal volksgezondheidbeleid'. Volgens GroenLinks is de slechte luchtkwaliteit één van de grootste bedreigingen voor de lokale volksgezondheid.

In de nota lokaal en regionaal volksgezondheidsbeleid wordt alleen in het regionale deel aandacht gegeven aan de luchtkwaliteit. GroenLinks-raadslid Truus de Kraker pleitte er in de commissie voor luchtkwaliteit ook lokaal als speerpunt van beleid te benoemen.

„De situatie in Amstelveen is op zijn minst zorgwekkend. Schiphol en de A9 zijn hele grote bronnen van verontreiniging. Plannen van de regering als de verhoging van de snelheid op de A9 naar 120 km/uur zullen tot nog verdere verslechtering van luchtkwaliteit leiden.

De A9 loopt dwars door Amstelveen en langs gevoelige locaties als woningen en scholen. De inwoners van Amstelveen zijn dan straks de dupe."

De luchtkwaliteit langs rijkswegen als de A9 wordt ieder jaar door Rijkswaterstaat berekend.

Amstelveen is dit jaar gestart met het monitoren van de concentratie stikstofdioxide aan de Van Hall weg en het Keizer Karelplein door middel van metingen. Van de metingen zijn nu nog geen resultaten bekend.

GroenLinks vreest echter dat uit metingen zal blijken dat stikstofdioxide in hoge concentraties aanwezig is langs de A9. Verhoging van de snelheid op de A9 zal tot onaanvaardbaar hoge concentraties leiden. Ook de norm van zogeheten 'fijn stof' is volgens GroenLinks een probleem.


Die normen worden op veel plekken in Nederland overschreden. GroenLinks pleit dan ook voor een luchtkwaliteitplan in Amstelveen.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.