Bijgewerkt: 9 mei 2021

Meer dak- of thuislozen dan vermoed

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
07-04-2005

De groep dak- of thuislozen in de regio Amstelland en Meerlanden is groter dan vermoed.

De stelt de Geschillencommissie woonruimteverdeling Amstel-Meerlanden in haar jaarverslag 2004. Van de 75 klachten (inclusief nog zes uit 2003) die de commissie vorig jaar in behandeling heeft genomen, zijn zeventien klachten afkomstig van klagers die aangeven dat ze dak- of thuisloos zijn.

De commissie noemt het „verontrustend" dat er bij 23 procent van de klagers sprake is van deze problematiek. Wij stellen ons voor dat de groep dak- of thuislozen veel groter is, daar slechts een klein deel van de woningzoekenden zich met een klacht tot de geschillencommissie wendt."

De Geschillencommissie is toegekomen aan het daadwerwerkelijk in behandeling nemen van vijftig klachten. Dertien hebben positieve gevolgen gehad voor de klager. Dit percentage van 26 procent vindt de commissie het bewijs van haar bestaansrecht.

„Ondanks het feit dat de commissie van mening is dat in het algemeen heel doordacht en deskundig de moeilijk taak om te komen tot juiste beslissingen bij woonruimtezaken wordt verricht, blijft het noodzakelijk dat er een onafhankelijke geschillencommissie bestaat ter' waarborging van de rechten van de burgers."

De overgrote meerderheid van de klagers komt uit de Haarlemmermeer (51%). Zeven procent komt uit Amstelveen, vier procent uit Ouder-Amstel.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.