Bijgewerkt: 17 mei 2021

Meer geld nodig voor onderhoud wegen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
12-05-2005

De lokale overheid zal jaarlijks meer geld nodig hebben voor het onderhoud van het wegennet dan waarmee momenteel in de begroting rekening wordt gehouden.

Dit blijkt uit de nota 'Rehabilitatie wegen', die aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
Op de langere termijn is voor „duurzaam en rationeel beheer van het wegennet" een jaarlijks budget nodig van ruim 4 miljoen euro, terwijl er op de begroting jaarlijks € 2.131.000 voor wegenonderhoud wordt gereserveerd.

Voor de periode tot en met 2015 is gezocht naar een oplossing die tegemoet komt aan de technische noodzaak en de beperkte budgettaire mogelijkheden. Een verantwoorde fasering van onderhoud is mogelijk met een financiële impuls van €0,15 miljoen per jaar vanaf 2008. Dit bedrag komt op de ruim 2 miljoen euro per jaar. In de twee jaar ervoor wordt eenzelfde bedrag anders gefinancierd.

Na 2015 is het beschikbare budget voor het wegenonderhoud gefaseerd gegroeid met acht tranches van € 0,15 miljoen naar een structureel niveau van ruim € 3,2 miljoen per jaar. Voor de periode na 2016 zal de situatie opnieuw moeten worden bezien.

Uit een inventarisatie van de wegen in Amstelveen is gebleken dat de gemeente circa 417,5 hectare aan verharding in beheer heeft. Dit vertegenwoordigd een vervangingswaarde van circa €215 miljoen.

Ongeveer twintig procent van het lokale wegennet is voor 1960 aangelegd en het is met name dit areaal dat over enige tijd het einde van zijn levensduur bereikt. De vervanging van wegen wordt indien mogelijk gecombineerd met het renoveren van de riolering.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.