Bijgewerkt: 25 mei 2024

Meer Wsw'ers werkzaam bij de gemeente Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-06-2011

In de Wsw kadernota 2009-2012 is als target afgesproken dat 2% van het personeelsbestand van de gemeente uit Wsw-geïndiceerden zou bestaan. Op dit moment is slechts circa 0,5% gerealiseerd. Wethouder Koops wil zich hard maken om deze afspraak die het vorige college met de raad heeft gemaakt vóór 1 januari 2014 te realiseren. Dat komt neer op 15 medewerkers.

Momenteel zijn er vijf Wsw’ers werkzaam bij de gemeente. In eerste instantie streeft B en W er naar om dit aantal binnen één jaar uit te breiden met vier nieuwe medewerkers met een indicatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

ChristenUnie-wethouder Jacqueline Koops (Werk & Inkomen): “Het is een ambitieus voornemen, zeker in tijden van bezuinigingen,  maar ik vind het belangrijk dat de gemeente blijk geeft van sociaal werkgeverschap en zo het goede voorbeeld geeft aan werkgevers in de regio. Het college wil graag dat mensen kunnen blijven werken naar vermogen en dat hen een passende arbeidsplek wordt geboden. Dat is goed voor hun ontwikkeling en zelfwaardering”.

Inwoners met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische handicap die graag willen werken maar door hun handicap uitsluitend onder aangepaste omstandigheden kunnen werken, kunnen een beroep doen op de Wet sociale werkvoorziening. De Wsw biedt aangepaste en betaalde arbeid bij voorkeur bij een reguliere werkgever.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.