Bijgewerkt: 24 juni 2024

Meer agenten in Amstelveen door inbraken

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
29-03-2012

Door Henk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

Om de succesvolle aanpak van woninginbraken verder te effectueren, zal het aantal agenten in Amstelveen in de komende tijd gedurende enige maanden toenemen. Onder de noemer 'near repeat' zullen van 1 april tot en met 1 augustus 2012 zes extra agenten en vier extra toezichthouders worden ingezet boven de eigen sterkte, die momenteel een kleine 120 agenten behelst.

Portefeuillehouder burgemeester Jan van Zanen, die zich sterk heeft gemaakt voor extra agenten, zal voor de vier toezichthouders nog ruimte op de begroting moeten vinden. Near repeat, letterlijk in dit verband 'nabij herhaling', gaat uit van de neiging bij inbrekers terug te keren naar de huizen en buurten waar ze eerder inbraken pleegden. Door specifiek daar te posten, wordt de pakkans van deze recidieven vergroot.

van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Rutger Hendriksen, wijkteamchef Amstelveen-Noord van de Politie Amsterdam-Amstelland en burgemeester Jan van Zanen voor de ingang van het winkelcentrum Westwijk


De laatste tijd is de politiesterkte in alleen Amstelveen toegenomen met zo'n twintig man bovenop de basissterkte van ongeveer honderd agenten. Aanleiding vormde de forse toename van het aantal woninginbraken in deze gemeente.

Burgemeester Van Zanen kreeg vanuit de raad het nadrukkelijke verzoek daar wat aan te doen. Aanvankelijk kreeg Amstelveen negen rechercheurs extra tot z'n beschikking, een aantal dat later werd opgevoerd met nog eens acht man, die het zogenoemde prioteam vormden. Men concentreerde zich op woninginbraken. „Het resultaat bleef niet uit," aldus Van Zanen. „Met een daling van 14 procent is de trend goed."

Nieuwste invalshoek is nu de eerder genoemde near repeat-methodiek, waarmee weer een nieuwe stap kan worden gezet in de woninginbraakbestrijding. Van Zanen is ook blij met deze laatste, door onderzoek bevestigde, ontwikkeling, waarvan hij veel verwacht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.