Bijgewerkt: 24 maart 2023

Meer dan 200 zienswijzen behoud polder

Nieuws -> Gemeente

Bron: Golfodrama
30-08-2007

Meer dan 200 organisaties en individuen hebben bij de provincie een zienswijze ingediend waarin zij zich keren tegen de opname in het Streekplan van een golfcentrum en woningbouw in de Bovenkerkerpolder.
Dat is uitzonderlijk veel en maakt duidelijk dat er onder de bevolking grote ontevredenheid is over deze plannen- meldt in haar laatste Nieuwsbrief het Actiecomité Golfodrama, de organisatie die voor het behoud van de Bovenkerkerpolder strijdt. De afgelopen maanden heeft de Bovenkerkerpolder de hartverwarmende steun gekregen van buurgemeenten, natuurorganisaties, recreatie organisaties, bewoners én actiegroepen. Allen hebben ze zich verenigd voor het behoud van de unieke Bovenkerkerpolder.

Polder koeien Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Volgens Golfodrama en meer dan 200 organisaties moet de Bovenkerkerpolder zo blijven, zoals hier op de foto staatStaatsbosbeheer

Staatsbosbeheer bezit grond in het plangebied voor Golfodrome in de Bovenkerkerpolder. Medio 2006 ontving Staatsbosbeheer van Groengebied Amstelland een verzoek om mee te werken aan een grondruil. Het geplande fietspad over het grondgebied van Staatsbosbeheer zou moeten worden verplaatst om het golfproject mogelijk te maken. Staatsbosbeheer heeft deze week laten weten geen uitvoering te geven aan de eerdere toezegging richting Groengebied Amstelland om over te gaan tot grondruil. Staatsbosbeheer heeft zich inmiddels aangesloten bij de zienswijze van de Noord-Hollandse Milieufederatie op het ontwerp Herziening Streekplan Noord-Holland Zuid. Men wil geen woningbouw en geen Golfodrome in de Bovenkerkerpolder.

Gevoelige klap
De stellingname van Staatsbosbeheer is een gevoelige klap voor het golfproject. De initiatiefnemers zullen nu de plannen moeten aanpassen, met mogelijk ook gevolgen voor locatie van bebouwing, parkeerplaatsen en ontsluiting. Als men verstandig is kiest men eieren voor zijn geld en gaat op zoek naar een andere locatie. De kans lijkt inmiddels erg klein dat het golfcentrum in de Bovenkerkerpolder ooit wordt gerealiseerd- volgens het actiecomité.

Handtekeningen
De voorstanders van het golfcentrum hebben een zienswijze ingediend met daarbij 700 handtekeningen. Deze zouden de afgelopen maanden o.a. zijn verzameld in de wasstraat van Loogman. Als beloning is de ondertekenaars een gratis golfles beloofd bij inlevering van hun steunbetuiging. Op 14 augustus, een dag te laat, werd de zienswijze met de handtekeningen aangeboden aan gedeputeerde Hooijmaijers. De te late indiening is geen kennelijk geen beletsel voor inspreken, want dat zullen Loogman c.s. doen tijdens de middagsessie op 6 september 2007.

Busvervoer 6 september: meld u aan!
Golfodrama vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de avondzitting bijwonen. Ze hebben ze gratis vervoer met bussen geregeld. Het actiecomité verzoekt u vóór 4 september 2007 een plaats te reserveren, bij voorkeur via e-mail. en hier stond dan hoe en wat over reserveren en vervoer, maar dat is nu achterhaald. (red.Amsdtelveenweb.com)


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.